Zeewolde

Gemeente Zeewolde stuurt stikstofbrief naar provincie

De gemeente Zeewolde roept de provincie Flevoland op de aangescherpte landelijke stikstofregels niet zomaar op te volgen, maar in gesprek te gaan met de agrarische ondernemers in Flevoland om te komen tot een maatwerkoplossing. Dat schrijft het college van Zeewolde in een brief aan het provinciebestuur.

“De gevolgen van Rijksbesluiten rond de stikstofproblematiek zijn in de gemeente Zeewolde aanleiding geweest om met vertegenwoordigers van onze agrarische gemeenschap om tafel te gaan”, schrijft het college.

Gemeente Zeewolde stuurt stikstofbrief naar provincie

In de brief geeft het gemeentebestuur aan dat zij de beoogde Haagse normen over de stikstofproblematiek niet vindt passen bij Zeewolde en Flevoland. De grootste zorg in Zeewolde betreft het gebrek aan perspectief voor de agrarische ondernemers. Daarnaast zijn er zorgen over de gevolgen van het voorgenomen beleid voor de leefbaarheid op het platteland en voor de economische, sociale en culturele gevolgen voor Zeewolde.

“Er is een ongekend grote impasse ontstaan tussen kabinet, boeren en samenleving. Het is belangrijk dat deze impasse doorbroken wordt. Wij zien hierin een duidelijke rol voor u als provinciaal bestuur. De provincie wordt immers belast met het uitvoeren van deze wet. Een wet zonder draagvlak in de agrarische sector en met grote negatieve invloed op de leefbaarheid in onze gemeente.”

In juni had de meerderheid van de Flevolandse Statenleden al aangegeven vast te willen houden aan eigen plannen om de stikstofuitstoot te verminderen.

Advertentie