Loading...

Gemeentegarantie voor ZeewoldeZon
Gemeentegarantie voor ZeewoldeZon

Het college van B&W van de gemeente Zeewolde toont haar vertrouwen in ZeewoldeZon door garant te willen staan voor leningen die ZeewoldeZon aangaat voor haar zonnepanelenproject. Daartoe nam het college van B&W op 29 augustus een besluit. Dit besluit past binnen de energievisie van de gemeente. Daarin staat onder andere beschreven dat de gemeente Zeewolde ‘meer zon op de daken wil’ en initiatieven waaraan álle Zeewoldenaren mee kunnen doen, van harte ondersteunt. ZeewoldeZon is er trots op een bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van die doelen, gesteund door de gemeentegarantie.

Gemeentegarantie

De bereidheid van het college betreft een gemeentegarantie tot een bedrag van € 200.000,-. Rondom de garantstelling gelden een aantal juridische afspraken die nadere uitwerking behoeven. Het collegebesluit om gemeentegarantie te verlenen, wordt in september aan de Raad voorgelegd.

Audio fragment(en)

Interview mevr. Wiepke van Erp Taalman Kip - Woonpalet & Egge Jan de Jonge - Gemeente Zeewolde