Zeewolde

Gemeentelijke belastingen 2018

Vorige week heeft Wethouder Rein Zijlstra van financiën een voorstel gedaan voor de gemeentelijke belastingen 2018. Jaarlijks wordt nagegaan of de tarieven van de gemeentelijke belastingen aanpassing behoeven. De aanpassing van het trendpercentage wordt gebaseerd op de verwachte stijging van de Prijs  nationale bestedingen (Pnb) en de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product. Voor 2017 bedraagt die 1,5 % plus 2,4, ofwel 3,9 %.

Stanley Egger sprak met de wethouder en vroeg hem of men erin is geslaagd om ook voor volgend jaar de belastingen trendmatig te verhogen, zoals dat in het collegeprogramma staat?

Audio fragment(en)

Wethouder Rein Zijlstra 

Gemeentelijke belastingen 2018
Advertentie