Zeewolde

Gemeentelijke steun voor lokale sportclubs

De gemeente Zeewolde wil sportverenigingen de helpende hand bieden.

Het college erkent dat er op middellange termijn financiële problemen zouden kunnen ontstaan bij de verenigingen, wanneer de gemeente niet helpt bij het doen van noodzakelijke investeringen. Daarom stelt zij de gemeenteraad voor op korte termijn € 808.000,- en op middellange termijn € 164.000,- investeringssubsidie beschikbaar te stellen.

Als de gemeenteraad op 30 september instemt met het voorstel van het college, ondertekenen de verenigingen de intentieverklaring.

Gemeentelijke steun voor lokale sportclubs

De gemeente Zeewolde wil sportverenigingen de helpende hand bieden.

Het college erkent dat er op middellange termijn financiële problemen zouden kunnen ontstaan bij de verenigingen, wanneer de gemeente niet helpt bij het doen van noodzakelijke investeringen. Daarom stelt zij de gemeenteraad voor op korte termijn € 808.000,- en op middellange termijn € 164.000,- investeringssubsidie beschikbaar te stellen.

Als de gemeenteraad op 30 september instemt met het voorstel van het college, ondertekenen de verenigingen de intentieverklaring.

Gemeentelijke steun voor lokale sportclubs
Watch the video
Advertentie