Loading...

Gezamenlijke aanpak huisuitzettingen
Gezamenlijke aanpak huisuitzettingen

Donderdagochtend 26 oktober is op het gemeentehuis het convenant 'Huisuitzetting bij schulden en overlast'  ondertekend door de Gemeente Zeewolde, de GGD Flevoland, Woonpalet en de Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF).

De meeste inwoners van Zeewolde die een woning huren van Woonpalet, komen hun verplichtingen na die voortvloeien uit het huurcontract. Zij betalen de huur en wonen in harmonie met hun buren. Dat geldt helaas niet voor iedereen. Er zijn inwoners die een betalingsachterstand hebben bij Woonpalet en/of zodanige overlast veroorzaken, dat gedwongen huisuitzetting de enige manier lijkt om dit gedrag te wijzigen. 

Het spreekt vanzelf dat betrokken organisaties in Zeewolde het liever niet zover laten komen en zich willen inspannen om gedwongen huisuitzetting te voorkomen. Daarom hebben Woonpalet, gemeente Zeewolde, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland en de GGD gezamenlijk afspraken vastgekegd in een Convenant Voorkomen Huisuitzetting om huisuitzetting te voorkomen. 

Uitzetting dreigt 

 

Hoe eerder problemen van huurders (financieel en/of sociaal) opgemerkt worden, hoe beter het is. En de praktijk leert dat een huurder die dreigt uitgezet te worden, doorgaans problemen op meerdere vlakken heeft, dus dat vereist een gezamenlijk aanpak. Woonpalet is dan ook content met de bereidheid van de convenantpartners om binnen de eigen expertise een bijdrage te leveren aan het voorkomen van uitzettingen.

Concreet betekent dit dat de gemeente Zeewolde als bewaker van de openbare orde en veiligheid indien nodig haar uitvoeringsinstrumenten inzet om het op straat ‘schoon, heel en veilig’ te houden. MDF biedt hulp op het vlak van schuldhulpverlening en maatschappelijk werk. En GGD Flevoland zet via Meldpunt Vangnet en Advies haar hulp in voor mensen die zelf niet om hulp vragen maar dat wel nodig hebben (zorgmijders). Woonpalet richt zich op het vroegtijdig acteren op huurachterstand en overlastsituaties en voert regie over het uitvoeren van de afspraken in het convenant.

 

Mw. van Erp Taalman Kip tekende hen convenant namens verhuurder Woonpalet en Stanley Egger sprak met haar...

Audio fragment(en)

Interview Woonpalet