Groen licht voor haalbaarheidsonderzoek kitesurfen Lanterstrand

Groen licht voor haalbaarheidsonderzoek kitesurfen Lanterstrand

Het college van B&W heeft dinsdag 12 oktober 2021 groen licht gegeven voor een haalbaarheidsstudie naar het kitesurfen bij het Lanterstrand. Op dit moment mag daar namelijk niet gekitesurft worden. Dat mag alleen als er een Natuurbeschermingswetvergunning (NB-wetvergunning) is verleend en een ontheffing is afgegeven op basis van het Binnenvaartpolitiereglement.

Strand Horst heeft deze vergunning en ontheffing wel. Maar bij oostelijke wind is het niet veilig om daar te kitesurfen. Dan is een kitesurfspot aan de overkant van het Wolderwijd, bij het Lanterstrand, een prima alternatief.
De NB-wetvergunning is nodig omdat het Wolderwijd een belangrijk gebied is voor o.a. watervogels. Vooraf moet de gemeente eerst een natuuronderzoek laten uitvoeren om de effecten van kitesurfen op de natuur in beeld te brengen. Omdat zo’n onderzoek vrij kostbaar en tijdrovend kan zijn, laat de gemeente eerst een haalbaarheidsstudie uitvoeren.

Er kan dan worden ingeschat hoe groot de kans van slagen is om bij het Lanterstrand een kitesurflocatie te maken. Tegelijkertijd wordt uit de studie ook duidelijk welke gegevens nodig zijn voor het natuuronderzoek. Het haalbaarheidsonderzoek duurt ongeveer 2 maanden.

Kitesurfen op z’n vroegst in 2023
Bij een gunstige uitkomst wordt het haalbaarheidsonderzoek aan de gemeenteraad van Zeewolde voorgelegd. De raad kan dan een besluit nemen over het laten uitvoeren van het uitgebreide natuuronderzoek en instemmen met het laten afbakenen van een deel van het Lanterstrand voor kitesurfen. Als alles mee zit, kunnen kitesurfers waarschijnlijk pas in 2023 onder bepaalde voorwaarden hun sport beoefenen aan het Lanterstrand. De gemeente gaat ervan uit dat tegen die tijd het Lanterstrand een officiële zwemlocatie is. De surf- en zwemgedeelten worden dan door drijflijnen gescheiden.

Waarom een onderzoek naar kitesurfen bij het Lanterstrand?
Vanwege de coronamaatregelen was Strand Horst in 2020 tijdelijk gesloten. Toen er een paar dagen een straffe oostelijke wind stond wisten de kitesurfers het Lanterstrand massaal te vinden. Maar omdat kitesurfen daar niet is toegestaan is de toegangsweg afgesloten en zijn er verbodsborden geplaatst. Dit voorval was wel aanleiding voor de fractie van de ChristenUnie om vragen te stellen aan het college van B&W over het verbod en wat er nodig is om dat eventueel te veranderen.

In ‘Toekomstbeeld Kitesurfen IJsselmeergebied’ wordt Zeewolde ook genoemd
Ook de Nederlandse Kitesurfvereniging (NKV) en de Provincie Flevoland hebben belangstelling getoond voor een kitesurfspot aan de oostkant van Flevoland. Samen met andere overheden en koepelorganisaties is in 2021 een Toekomstbeeld kitesurfen IJsselmeergebied opgesteld. Daarin staan de locaties die minder vaak gebruikt worden en gebieden waar juist behoefte is aan meer de kitesurfmogelijkheden. In het toekomstbeeld is het Wolderwijd bij Zeewolde aangeduid als zo’n onderzoekslocatie, omdat Strand Horst bij een oostelijke wind niet veilig door kitesurfers te gebruiken is.
Samen met de NKV heeft de gemeente de stranden bij Zeewolde bezocht. Daaruit kwam naar voren dat het Lanterstrand bij Zeewolde favoriet is vanwege het dammetje; de steel van het Tulpeiland. Bij harde wind houdt deze steel de golfslag tegen, waardoor het water toch vrij vlak blijft. Een ideale plek dus.

Advertentie