Zeewolde

Groenewoudseweg wordt testlocatie ‘nieuw asfalt’

Van 27 augustus tot en met 16 oktober wordt nieuw asfalt aangebracht op een gedeelte van de Groenewoudseweg, tussen de Golflaan en de Flediteweg. Vanaf de Golflaan is het dan niet mogelijk om in de richting van de Flediteweg te rijden. Met enige beperking is het wel mogelijk om op de Groenewoudseweg richting de schuur van Staatsbosbeheer/Spiekweg te rijden. Deze beperking geldt ook voor fietsers omdat de hele weg wordt vernieuwd. De omleidingen worden met gele bebording aangegeven. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden een aanpassing op de planning noodzakelijk maken.

Groenewoudseweg wordt testlocatie ‘nieuw asfalt’

Testvak

Dit gedeelte van de Groenewoudseweg wordt door de gemeente als testvak gebruikt. De weg wordt hier op een andere manier aangelegd dan gebruikelijk is. De gemeente hoopt, dat met deze methode minder scheuren in het asfalt komen. De scheuren in het asfalt ontstaan door een lage grondwaterstand. Dit komt doordat de bomen langs de weg water onttrekken aan de bodem en er te weinig neerslag is. De kleilagen in de bodem komen door het tekort aan vocht droog te liggen waardoor ze krimpen en het asfalt gaat scheuren.

Hoe willen we de scheuren in het nieuwe asfalt voorkomen?

De opzichter beheer openbare ruimte vertelt: “We gaan allereerst de bestaande ondergrond herprofileren met zand en brengen een scheidingsdoek/wapening aan. Op dit scheidingsdoek brengen wij vervolgens een Geogrid aan wat wij uitermate omzichtig afvullen met schoon menggranulaat. Op deze laag brengen wij vervolgens nog een laag van 10 cm schoon menggranulaat aan. Uiteindelijk zal de asfaltconstructie worden aangebracht en worden de bermen opnieuw geprofileerd en ingezaaid. Op deze manier hopen wij een oplossing gevonden te hebben om zowel de weg als ook de bomen in een goede conditie te houden.”

De breedte van weg wordt iets aangepast. Van circa 6,25 meter breed naar 5,25 meter breed. De bomen krijgen dan meer ruimte. Er komen drie passeerstroken met een breedte van een halve meter aan weerszijden van de weg. Hiermee krijgt het verkeer de mogelijkheid om elkaar goed te passeren.

Vanaf de Golflaan is het niet mogelijk om in de richting van de Flediteweg te rijden. Vanaf de Flediteweg blijft het met enige beperking wel mogelijk om de Groenewoudseweg richting de schuur van Staatsbosbeheer/Spiekweg op te rijden.

Deze beperking geldt ook voor fietsers aangezien het hier een volledige reconstructie van de weg betreft.

De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 9 oktober a.s. en de omleidingen worden middels gele bebording aangegeven.

Uiteraard kunnen de weersomstandigheden een aanpassing op de planning noodzakelijk maken.

Foto: Google Streetview

Advertentie