Zeewolde

Groot onderhoud Trekkersveld I en II afgerond

Op een zonovergoten dag in augustus 2020 werd feestelijk gestart met het groot onderhoud van Trekkersveld I en II. In druilerig weer brak wethouder Egge Jan de Jonge op 3 februari de laatste dam door tussen de nieuwe watergang langs de Spiekweg en de Hoge Vaart. Het groot onderhoud was daarmee afgerond.

De gemeente Zeewolde heeft vanaf de zomer 2020 samengewerkt met aannemer Dura Vermeer aan een duurzaam klimaat en daarmee een toekomstbestendig Trekkersveld I en II. De werkzaamheden bestonden in hoofdlijnen uit het vervangen en vergroten van 3,5 km riolering, het vervangen van 25.000 m2 asfalt door duurzaam asfalt (vergelijkbaar met 1100 meter autosnelweg), de aanleg van 6,5 km wadi, de kap van 130 en de aanplant van 400 bomen en de aanleg van een watergang.

Groot onderhoud Trekkersveld I en II afgerond.

CO2 uitstoot

Tijdens de werkzaamheden is ernaar gestreefd om zo’n 480 ton CO2 uitstoot minder realiseren dan gebruikelijk bij een dergelijk project. Marcel de Jong, bedrijfsleider bij Dura Vermeer vertelde dan ook trots dat het uiteindelijke resultaat nog beter was: 528 ton CO2. Dit werd vewezenlijkt door onder meer transport over water, inzet van elektrisch materieel en het gebruik van zogenaamd koud asfalt.

De watergang langs de Spiekweg

Als laatste werd de watergang langs de Spiekweg aangelegd. Om dit kunnen realiseren is samengewerkt met Tung Restaurant Zeewolde, Morssinkhof Plastics en in het bijzonder A.M. Smink B.V.. Smink heeft een stuk grond op de kruising van de Baardmeesweg en de Spiekweg aan de gemeente Zeewolde verkocht. Hierdoor was het mogelijk om de watergang aan te sluiten op de Hogevaart en belangrijke transportkabels te verleggen.
De watergang langs de Spiekweg heeft een wateroppervlakte van ongeveer twee voetbalvelden (1200 m2), een diepte van 2 meter en een natuurvriendelijke oever van ongeveer 750 m. Door het veranderende klimaat was de aanpassing van de watergang nodig. De neerslag neemt toe, dit zou normaal tot wateroverlast leiden. Door de aanpassing van de riolering en de aanleg van de watergang kan het overtollige water naar de watergang stromen en wordt de overlast beperkt.

Sloepen route

De watergang zal op termijn onderdeel uitmaken van “De sloepen route”. Een watergang die loopt van de Hogevaart via het Trekkersveld naar de Vlaamsegaai. Daar zal de aansluiting op de Blauwe Diamant worden gemaakt. Voor sloepen en kleine bootjes is het dan mogelijk om een rondje te varen.

Advertentie