Zeewolde

Harderwijk kijkt voor uitbreiding naar Harderhaven

De bestuurders van Zeewolde en de Gelderse buurgemeenten Harderwijk en Ermelo moeten met elkaar in gesprek over woningbouw aan de gemeentegrenzen. De gemeenteraad van Harderwijk heeft een CDA-motie met die strekking aangenomen.

De Harderwijker CDA-fractie wil dat hun college van burgemeester en wethouders in ieder geval het Zeewolder buurtschap Harderhaven ter tafel brengt. Dat zou een locatie kunnen zijn die voorziet in de groeiende woonbehoefte van Harderwijk. Zeewolde heeft een locatie in de buurt van Harderhaven zelf ook al in onderzoek als mogelijke nieuwe woonkern. Dat onderzoek maakt deel uit van een uitgebreidere analyse van de sterke en zwakke punten van meerdere locaties in Zeewolde. De gemeente brengt dat in kaart om keuzes te kunnen maken over woningbouw tot 2040.

De gemeenteraad van Harderwijk wil voor 1 februari volgend jaar van het college horen wat de gesprekken hebben opgeleverd.

Dit is een bericht van Omroep Flevoland in het kader van de samenwerking tussen de omroepen

Advertentie