Loading...

 Heli landingen bij St Jansdal
Heli landingen bij St Jansdal

Ziekenhuis St Jansdal is afgelopen maandag benaderd door de ANWB over de mogelijkheid dat heli’s IC patiënten zouden kunnen komen ophalen om over te brengen naar andere IC’s in Nederland of Duitsland. Het St Jansdal heeft hiervoor de personeelsparkeerplaats achter het ziekenhuis (tussen bouwplaats Radiologie en Stationslaan) aangewezen.

De noodzaak van het landen van een trauma heli bleek hoog. Want tot verrassing van het ziekenhuis kwam de eerste vlucht direct woensdagavond. De heli heeft goed kunnen landen en de patiënt is veilig overgebracht naar Duitsland. Het St Jansdal verwacht dat de heli komende tijd vaker gaat landen. Het betreft een tijdelijke situatie totdat de noodzaak van overplaatsing van IC patiënten vanwege het coronavirus gaat afnemen.

Bron: St Jansdal