Zeewolde

Hernieuwbare energie nog duurzamer

OTG.Energy heeft vanaf het begin een duidelijke visie over hernieuwbare energie; Zij sluiten geen enkele bron van hernieuwbare energie uit en zijn continue bezig om balans te vinden in de vraag en aanbod van hernieuwbare energie. Dit is alle energie die opgewekt wordt door natuurlijke bronnen. Zo hebben zij het OTG.REEL systeem ontwikkeld waarbij er meerdere bronnen van hernieuwbare energie gekoppeld worden en deze lokaal wordt opgeslagen voor later gebruik. Het OTG.REEL systeem draagt bij aan een meer gebalanceerd elektriciteitsnet en daarmee aan verduurzaming van de energievoorziening.

Hernieuwbare energie bevordert verduurzaming

Steun vanuit overheden

Gemeente Zeewolde en Provincie Flevoland steunen het OTG.REEL systeem met een subsidie. Dankzij deze subsidie kunnen wij het systeem in Provincie Flevoland realiseren. Zeewolde heeft daarbij specifieke aandacht. Het OTG.REEL systeem wordt doorontwikkeld bij lokale MKB bedrijven. Parallel hieraan wordt er onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid bij sportclubs en in de woningbouw. Huurhuizen en appartementen met verenigingen van eigenaren zijn onze doelgroep. Ook kan, met behulp van de steun van de provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde, het OTG.REEL systeem versneld doorontwikkeld worden zodat het op korte termijn toegankelijker wordt voor een bredere doelgroep.

In hun systeem wordt ook de toepasbaarheid van elektrische auto’s verder ontwikkeld. We koppelen dit systeem dan aan de auto waarbij deze dient als mobiele batterij. Ook kunnen ze laten zien wat er al mogelijk is met waterstof door de brandstofcel die in ons systeem word toegepast.

OTG.Energy bestaat uit Anne Siepel en Richard Duckers en is sinds oktober 2019 gevestigd in het Energy Experience Center op het Schepenveld in Zeewolde.
Wil jij meer weten over de mogelijkheden? Bezoek ze dan op afspraak in het Energy Experience Center op Schepenveld 21-3 in Zeewolde.

Advertentie