Zeewolde

Hoe Boeren alert blijven in het voorkomen van criminaliteit

Op donderdag 14 december organiseerde PVO (Platform Veilig Ondernemen) een bijeenkomst in Hoeve Karree om te praten over het voorkomen van criminaliteit in het buitengebied van Zeewolde. Burgemeester G.J. Gorter sprak over risico's en benoemde organisaties zoals de wijkagent, SBBF, PVO, en de gemeente die kunnen adviseren. Brenda van Waes besprak de kwetsbaarheid van het buitengebied en benadrukte het belang van melden. Ze sprak over soorten criminaliteit, zoals illegale activiteiten en het witwassen van geld.

Tijdens een interactief toneelstuk werd gedemonstreerd hoe een gesprek kan ontsporen en hoe het kan worden opgelost. Buiten konden mensen kennismaken met de ondermijningscontainer, waar productiemethoden van drugs werden getoond. Het motto was "melden - melden - melden". Na afloop konden mensen met vertegenwoordigers van de genoemde organisaties in gesprek gaan.

Drugs lab op het platteland
foto: Ruud van Velzen

 

Advertentie