Zeewolde

Hoe landt het Lanterstrand

Het ontwikkelde strand bij het Tulpeilend, het Lanterstrand is zo goed als klaar voor recreatie. Echter blijkt volgens de ChristenUnie dat nog niet alles duidelijk is over het gebruik van het Lanterstrand. Bezoekers lijken niet goed te weten wat wel en niet kan en hoe de voorschriften gehandhaafd worden. Ook het kitesurf verbod roept vragen op bij de ChristenUnie.

Voor de coalitiepartij aanleiding om Ex. Artikel 36 vragen te stellen over het Lanterstrand. Onderstaande brief werd door Erik vd Beld namens de fractie van de CU aan het college aangeboden. Het collega zal hier binnen enkele weken schriftelijk op reageren.

Geacht college,

Tijdens de afgelopen warme periode konden wij constateren dat al veel bezoekers het strand bij het Tulpeiland (Lanterstand) weten te vinden. Wat ons betreft een enorme aanwinst voor ons dorp. Wel wordt onze fractie aangesproken over een aantal onduidelijkheden en/of ergernissen die bij bezoekers leven.

Er staan borden bij het strand waarin wordt geadviseerd niet te zwemmen. Nergens staat waarom dit advies geldt en daarbij wordt het advies veelal niet gevolgd.
Kan het college aangeven waarom dit advies nog steeds van kracht is en of dit naar de mening van het college ter plaatse niet beter gecommuniceerd kan worden?

Het strand is niet voorzien van prullenbakken.
Kan het college aangeven of deze nog worden geplaatst, en zo ja wanneer dat het geval zal zijn?

Het strand is verboden voor honden. Dit is aangegeven door middel van borden. Toch laten hondenbezitters, ook als er gezonnebaad wordt op het strand, hun honden daar lopen.
Kan het college aangeven op welke manier zij denken dit ongewenste gedrag te verminderen of uit te sluiten? Zou het handhaven of waarschuwen door een BOA een oplossing zijn volgens het college?

Enige tijd gelden werd het water bij het strand/Tulpeiland gebruikt om te Kitesurfen. Onze fractie heeft begrepen dat dit verboden is omdat het Wolderwijd onderdeel uitmaakt van Natura 2000 gebied.
Kan het college aangeven of deze aanname klopt? Is het college bereid te onderzoeken of er toch nog mogelijkheden zijn om kitesurfen toe te staan?

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie ChristenUnie
E. v/d Beld

Advertentie