Zeewolde

Twee nieuwe commissarissen voor Woonpalet

Jan-Gerard Hofland en Henk Voerman zijn per 1 februari toegetreden tot de raad van commissarissen van Woonpalet in Zeewolde. Het specialisme van Jan-Gerard Hofland is financiën en dat van Henk Voerman is volkshuisvesting. Jan-Gerard Hofland en Henk Voerman treden toe in verband met het vertrek van commissarissen Fred Kappers en Lianne Suurland van wie de zittingstermijnen na acht jaar zijn verstreken.

Specialisten:

Hofland (1973) is Register Accountant en EDP auditor. Hij werkt sinds 1998 bij ABN AMRO Bank in verschillende audit functies. Hofland is gespecialiseerd in vastgoedfinanciën en heeft veel ervaring met corporate governance, risico beheersing en het beoordelen van operationele processen. Ook heeft hij ervaring als toezichthouder bij een woningcorporatie. Acht jaar had hij zitting in de raad van toezicht van de woningcorporatie in zijn woonplaats, bij Woningstichting Leusden.

Voerman (1961) werkt al een kleine 20 jaar in de volkshuisvesting. Hij startte binnen finance & control en maakte na een aantal jaren de overstap naar de functie van manager Wonen.

Hofland en Voerman nieuwe commissarissen Woonpalet
Links: Henk Voerman Rechts: Jan-Gerard Hofland

Eerst bij Omnia Wonen in Harderwijk en sinds 2011 bij Openbaar Belang in Zwolle. Zodoende is Voerman bekend met de cijfermatige én de meer menselijke kant van volkshuisvesting. Voerman woont sinds 1996 in Zeewolde.

Ruud Schouwaert, voorzitter RvC: ‘Jan-Gerard Hofland brengt grote financiële en vastgoed-gerelateerde deskundigheid in en heeft een scherp analytisch vermogen. Henk Voerman kent de corporatiesector van binnenuit en is tegelijkertijd goed in staat om het grotere geheel te blijven overzien om zo de rol van toezichthouder in te vullen. We zien de samenwerking met deze twee nieuwe commissarissen dan ook vol vertrouwen tegemoet.’

De voltallige RvC

De RvC van Woonpalet houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Woonpalet. Daarnaast adviseert de RvC het bestuur. De RvC bestaat nu uit Ruud Schouwaert, (voorzitter) specialist juridische zaken, Isabelle Costermans specialist vastgoed en financiën, Marieke Doddema specialist maatschappelijke zaken, Jan-Gerard Hofland specialist financiën en Henk Voerman specialist volkshuisvesting.

Werving directeur-bestuurder loopt

Op dit moment vindt ook de werving plaats van een nieuwe directeur-bestuurder. Dit in verband met het vertrek van Wiepke van Erp Taalman Kip. Zij was directeur-bestuurder bij Woonpalet vanaf december 2014. Per 1 februari is zij gestart als directeur-bestuurder bij de woningcorporatie SWZ in Zwolle.

Advertentie