Loading...

Houtoogst Staatsbosbeheer
Houtoogst in Horsterwold weer van start; Ruimte voor meer hout.
Elk jaar oogst Staatsbosbeheer hout uit haar bossen. Deze boswerkzaamheden starten binnenkort in het zuidoostelijke deel van het Horsterwold en volgen uit één van haar taken, het duurzaam produceren van natuurlijke grondstoffen, en het duurzaam in stand houden van bos.

Concurrentie

Elk jaar worden bomen groter en dikker. Op deze manier neemt de hoeveelheid hout toe, maar ook de concurrentie tussen de bomen neemt toe. Door te ‘dunnen’ worden concurrenten van de meest veelbelovende bomen, de ‘toekomstbomen’, weggehaald, zodat die meer ruimte krijgen om dikker te worden. Door niet meer te oogsten dan er in het bos bij groeit blijft het bos duurzaam in stand en sparen we hout in het bos. Zo krijgen we bos dat bestaat uit dikke, volwassen bomen. Door regelmatig te oogsten blijft het bos afwisselend en kan het naast de functie van houtproductie ook een recreatieve functie en een natuurfunctie vervullen.

Werkblokken

Op papier is het bos in blokken verdeeld, de ‘werkblokken’, om te voorkomen dat er elk jaar overal in het bos werkzaamheden worden uitgevoerd. Gemiddeld wordt er in ieder blok maar eens in de 5 jaar hout geoogst. Zo wordt overlast in de rest van het bos vermeden. In het Horsterwold gaat het dit jaar om het blok grofweg gelegen tussen de Spiekweg, het dorp, het randmeer en de Nijkerkerweg. Overlast door de houtoogst valt niet voor de volle 100% te voorkomen, maar Staatsbosbeheer doet zijn uiterste best om dit zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen nu en het broedseizoen, dat 15 maart begint. Eventuele schade aan bospaden wordt na de houtoogst zoveel mogelijk hersteld zodra het weer dat toelaat.