Zeewolde

Huurverhoging Woonpalet, wat zijn de regels?

In april ontvangen alle huurders van Woonpalet een brief met informatie over de nieuwe huurprijs per 1 juli 2019. De huurprijs wordt bij alle huurders verhoogd, maar niet bij iedereen met hetzelfde percentage. Hoe zit dat?

Logo Woonpalet

Algemeen
Woonpalet houdt zich aan de overheidsregels rond de huurverhoging. Er zijn regels voor huurders met een inkomen hoger dan € 42.436,- en regels voor huurders met een inkomen daaronder. Voor die eerste groep geldt een huurverhoging van 5,6%. Dat is wettelijk bepaald. Voor de huurders met een inkomen lager dan € 42.436,- geldt een wettelijke maximale huurverhoging voor alle woningen van de woningcorporatie bij elkaar. Het is aan de corporatie zelf om te bepalen hoe de verhoging verdeeld wordt.

Woonpalet besloot tot de verdeling van de huurverhoging te baseren op de kwaliteit van de woning, omdat dat het meest eerlijke is. En om niet alle ruimte die de overheid biedt – huurverhoging van gemiddeld maximaal 2,6% - te benutten, maar tot gemiddeld 2,4% te gaan, in verband met de betaalbaarheid. Sommige woningen iets meer, andere iets minder.

Verdeling huurverhoging
Wie in een Woonpalet-woning woont waarvan de huurprijs laag is, vergeleken met de kwaliteit, krijgt een hogere huurverhoging dan iemand die in een woning woont waarvan de huurprijs al goed past bij de kwaliteit.

Kwaliteit van een woning
De kwaliteit van een woning wordt bepaald aan de hand van een puntensysteem van de overheid. En aan die kwaliteit wordt een maximale huurprijs gekoppeld. Elk onderdeel van de woning, zoals grootte en ligging, krijgt punten (WWS-punten). Bij de brief die de huurders ontvingen over de huurverhoging, zat ook een bijlage met informatie over het aantal WWS-punten van de betreffende woning. Op basis van de WWS-punten wordt de maximale huurprijs bepaald.

Streefhuur
Woonpalet vraagt niet de maximale huurprijs. Want de huurprijzen moeten betaalbaar blijven. Bij eengezinswoningen vraagt Woonpalet (bij een nieuwe verhuring) 75% van wat ze maximaal mag vragen en bij appartementen 85%. Dit noemen we ‘streefhuur’.

Wat betekent dit voor de huurverhoging?
Wie in een Woonpalet-woning woont waarvan de huurprijs ver onder de streefhuur zit, krijgt u een hogere huurverhoging dan iemand van wie de Woonpalet-woning al ongeveer op de streefhuur zit. Zo wordt de huurprijs in overeenstemming met de kwaliteit van de woning gebracht. Onderstaande tabel geeft de precieze percentages weer.

 De huidige huurprijs van uw woning

Huurverhoging 2019

Op streefhuur (variant A)

1,6%

65% of meer onder maximale huurprijs (variant B)

3,9%

Niet variant A en niet variant B

2,3%

Meer informatie op www.woonpalet.net/huurverhoging.

Advertentie