Zeewolde

Huurverlaging voor 440 Zeewoldenaren

Woonpalet verlaagt per 1 april eenmalig de huur bij 440 huurders. Het gaat om huurders met een relatief laag inkomen die wonen in een woning waarvan de huurprijs inmiddels relatief hoog is. De overheid heeft bepaald om welke inkomensgrenzen en huurgrenzen het gaat. Bij Woonpalet gaat het om 22% van de ongeveer 1.950 huurders.

Gemiddeld € 40,- per maand

De overheid bepaalde dat de maximale huurprijs van huurders met een lager inkomen dit jaar € 633,25 of € 678,66 mag zijn (afhankelijk van de samenstelling van het huishouden). Elke woning van Woonpalet heeft een eigen huurprijs, dus het absolute bedrag waarmee de huur verlaagd wordt, is per woning verschillend. Bij Woonpalet gaat het gemiddeld om € 40,- huurverlaging per woning per maand. De bedragen zelf liggen tussen de € 0,60 en maar liefst € 170,-.

Huurverlaging voor 440 Zeewoldenaren

Doelgroep

Van de Belastingdienst ontving Woonpalet informatie op basis waarvan zij kon bepalen welke adressen in aanmerking komen voor de huurverlaging. De Belastingdienst baseert haar gegevens op het jaar 2019. Huurders die ná 2019 met een inkomensterugval te maken kregen én in een relatief dure huurwoning wonen, hebben ook een brief van Woonpalet ontvangen. Het gaat om nog eens 538 huurders. Als zij op basis van hun inkomen over de afgelopen zes maanden, ook in de doelgroep vallen, kunnen ze zich melden bij Woonpalet en ontvangen zij ook huurverlaging.

De hoogte van de huur

De discussie over de hoogte van de huurprijzen in Nederland is actueler dan ooit. Veel partijen roepen het kabinet op daar iets aan te doen. Vorig jaar waren er al ideeën over het bevriezen van de huur. De minister legde dat toen naast zich neer. Nu corona veel mensen raakt, ook in hun portemonnee, wil de overheid de huurders tegemoet komen. Zodoende besloot de overheid om de woningcorporaties op te leggen de huren eenmalig te verlagen. Met deze huurverlaging derft Woonpalet per maand € 18.000,-. Over de komende tien jaar gerekend, gaat het daarmee om een bedrag waarmee Woonpalet ongeveer 50 woningen hadden kunnen bouwen.

Advertentie