Zeewolde

HVC start met plaatsen ondergrondse containers restafval

Ter voorbereiding op de nieuwe manier van het inzamelen van restafval, worden binnenkort ondergrondse containers geplaatst in de woonwijken van Zeewolde.

Ondergrondse containers restafval

Het plaatsen duurt ongeveer een halve dag per ondergrondse container. Voor het plaatsen wordt gebruik gemaakt van een graafmachine en een kraanmachine. De overlast voor het verkeer is beperkt. Straten/wegen hoeven hiervoor niet te worden afgezet. In sommige straten kan het wel gebeuren dat het verkeer rekening moet houden met een gedeeltelijke afzetting. De planning voor het plaatsen loopt van half augustus tot eind september.

In oktober stuurt HVC de bewoners van laagbouw een brief. Hierin staan de data voor het innemen van de grijze container en het bezorgen van de nieuwe plastic bak met oranje deksel vermeld.

Waarom ondergrondse containers?
De kosten van het verbranden van restafval worden steeds hoger. De hoge rekening die de gemeente ontvangt wordt doorbelast aan de inwoners. Door goede afvalscheiding wordt gestreefd naar zo min mogelijk restafval. Met de nieuwe manier van afval inzamelen wordt het scheiden van afval makkelijker gemaakt. De grijze container wordt omgeruild voor een nieuwe container voor plastic, blik en drinkpakken. Deze container heeft een oranje deksel. Het huishoudelijk restafval wordt naar de ondergrondse container gebracht.

Meer informatie over afvalscheiding in Zeewolde vindt u op www.zeewolde.nl/afvalscheiden

Advertentie