Zeewolde

‘Ik schaam me echt weleens te zeggen politicus te zijn’

Wethouder Winnie Prins (Leefbaar Zeewolde) was dinsdagavond 14 februari te gast in het programma Zeewolde Kiest van de Lokale Omroep Zeewolde. Ze vertelde over de invulling van het nieuwe fenomeen wijkwethouderschap en de viering van het 40-jarig bestaan van de gemeente Zeewolde in 2024.

‘Vertel eens…’. Zo heet de campagne waarmee de vier wethouders van Zeewolde de komende tijd met inwoners in gesprek hopen te gaan in de verschillende wijken. Het is daarbij de bedoeling op een informele en ongedwongen manier te weten te komen wat er zoal leeft bij de mensen in hun eigen wijk. Een neveneffect zou kunnen zijn het vergroten van de onderlinge betrokkenheid tussen de inwoners zelf en die tussen de inwoners en de gemeente. De contactmomenten zullen ongeveer tweemaandelijks plaatsvinden. De planning ervan is binnenkort te vinden op de website www.zeewolde.nl.

‘Ik schaam me echt weleens te zeggen politicus te zijn’

Winnie Prins (Leefbaar Zeewolde) krijgt de wijk Horsterveld onder haar hoede, Helmut Hermans (Leefbaar Zeewolde) krijgt Zeewolde-Noord, -Centrum en Trekkersveld, Ernst Bron (ChristenUnie) Zeewolde-Zuid en het buitengebied en Erik van de Beld (ChristenUnie) de Polderwijk. Hermans verricht deze week de aftrap bij de traditionele ‘borrel’ van de Bedrijfskring Zeewolde op het Trekkersveld.

“Dit was een wens uit het coalitieakkoord”, vertelde Prins dinsdagavond. “We gaan de wijk in met de vraag aan de inwoners hoe het er gaat en hoe zij hun omgeving ervaren. Maar ook zijn we benieuwd wat ze nodig hebben en of ze elkaar onderling kennen. Op die wijze kunnen we ook voor een stukje verbinding zorgen.” Vaak wordt er gesproken over de kloof die er is tussen de burger en de overheid. De toeslagenaffaire, het nog steeds niet sluiten van de gaskraan in Groningen en de stikstofdiscussie hebben hier natuurlijk ook geen goed aan gedaan. Prins: “In een gemeente van onze omvang is het relatief gemakkelijker om contact te maken met de burger en in gesprek te gaan. Ik schaam me echt weleens te zeggen politicus te zijn, als ik kijk naar wat er in Den Haag allemaal gebeurt. Er zijn momenteel te veel crisissen en die doen nogal wat met de leefomgeving van mensen. Met de gesprekken met inwoners hopen we te laten zien dat de kloof er plaatselijk in ieder geval niet hoeft te zijn.”

Feest écht voor iedereen

Prins ging dinsdagavond tevens in op de viering van het 40-jarig bestaan van de gemeente Zeewolde dat volgend jaar gehouden wordt. Het college wil € 400.000,- uittrekken voor de feestelijkheden over het hele jaar heen. Het onderwerp kwam donderdagavond 9 februari uitgebreid aan de orde bij de commissievergadering Bestuur, Ruimte en Samenleving; de gemeenteraad moet donderdag 23 februari nog de bekende klap op het gevraagde budget geven. “Je kunt geen feestje vieren zonder geld”, legde Prins in de uitzending uit. “De gemeenteraad gaat over het geld. Intern hebben we er al verder over nagedacht. We gaan allerlei doelgroepen en organisaties bij het organiseren van het jubileum betrekken. Scholen, sportverenigingen, vrijwilligers, ze mogen allemaal meedenken. Zo maken we er een feest van écht voor iedereen.”

Advertentie