Zeewolde

Illegale ligging Museumschip oogluikend toegestaan

Het Museumschip ‘de Ark van Noach’ ligt feitelijk gezien illegaal bij het Tulpeiland. Dat blijkt uit antwoorden van de gemeente Zeewolde en de provincie Flevoland. De aangevraagde omgevingsvergunning is “buiten behandeling gesteld”.

In een ingezonden brief in de Zeewolde Actueel werd onlangs gesuggereerd dat de Ark van Noach illegaal zou liggen bij het Tulpeiland. Volgens de inzenders zou de omgevingsvergunning pas ingaan wanneer ook een vergunning Wet Natuurbescherming van de provincie Flevoland in het kader van een Natura 2000-gebied gegeven zou zijn. ‘De adviseur Ecologie en Wet Natuurbescherming van de provincie heeft geen vergunning Wet Natuurbescherming verleend voor het afmeren van de Ark’, gaven zij aan.

Illegale ligging Museumschip oogluikend toegestaan

De Ark van Noach maakte op 7 april 2022 zijn entree in Zeewolde en opende twee weken later haar deuren. Het toenmalige college besloot tot een driejarige ligduur voor het varende museum, maar het nieuwe college veranderde dit principebesluit en besloot in haar vergadering van 26 juli 2022 dat het schip in principe tot uiterlijk 30 september 2023 op de huidige plek zou mogen blijven liggen.

“Voor de ligging van de boot is een omgevingsvergunning nodig”, zegt Marloes Kolen, adviseur ecologie en Wet natuurbescherming bij de provincie Flevoland. “Deze vraagt de initiatiefnemer aan bij de gemeente. De gemeente beoordeelt dan ook (op basis van het natuuronderzoek wat door de initiatiefnemer is uitgevoerd) of er een vergunning Wet natuurbescherming noodzakelijk is.” In dat geval zou de provincie een zogeheten VVGB (Verklaring van Geen Bedenkingen) schrijven, die wordt opgenomen in de omgevingsvergunning. De provincie Flevoland heeft nu echter geen vergunning Wet natuurbescherming verleend voor de Ark van Noach bij Zeewolde, omdat deze ook niet is aangevraagd, zegt Kolen.

Duur onderzoek

Een woordvoerder van de gemeente Zeewolde geeft aan dat er aanvankelijk wel een omgevingsvergunning is aangevraagd door de eigenaren van de Ark. “Om deze te krijgen, is er echter een natuuronderzoek nodig. Dit is een duur onderzoek, dat ook alleen in bepaalde maanden van het jaar uitgevoerd kan worden (dan zijn de vogels er). Er is daarom in overleg tussen de gemeente en de eigenaren besproken om dit niet te doen. Reden was de tijdelijkheid en de hoge kosten die niet in verhouding zijn. De omgevingsvergunning is toen buiten behandeling gesteld.”

De Ark is vanaf komend weekend weer open voor publiek.

Advertentie