Zeewolde

Initiatiefvoorstel van Zeewolde Liberaal verruimen zondagopenstelling

Een zeer ruime meerderheid van de inwoners van Zeewolde is voorstander van het verruimen van de zondagopenstelling van winkels. Dat blijkt uit het ‘Onderzoek winkeltijden Zeewolde’ dat het college van B&W heeft laten uitvoeren naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van Zeewolde Liberaal om de zondagopenstelling van die "ene" supermarkt te verruimen.

Zeewolde Liberaal pleit al jaren voor verruiming van de zondagopenstelling van winkels. Tevergeefs tot nu toe, omdat een coalitie van Christen Unie, CDA, VVD en Leefbaar Zeewolde dat nou eenmaal zo heeft afgesproken. De openstelling van 1 supermarkt op alle zon- en feestdagen, was al een compromis en iedere verruiming daarvan is in deze collegeperiode uitgesloten.

Maar met een onderzoek in de hand dat nogmaals bevestigd dat inwoners graag ruimere zondagopenstelling van winkels willen en met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht, gloort er weer hoop!

Onderzoek winkeltijden Zeewolde

Uit het onderzoek, uitgevoerd onder 2.000 inwoners van Zeewolde (baby’s en kinderen niet meegenomen) en via het burgerpanel, blijkt dat bijna 80 procent van de inwoners wel eens op zondag winkelt, tweederde van de steekproef onder inwoners voorstander is van het verruimen van de zondagopenstelling en 85% van het burgerpanel die mening deelt. Inwoners in de leeftijd van 18 t/m 44 jaar hebben daar over het algemeen meer behoefte aan (80% voor) dan inwoners van 60 jaar en ouder (58% voor).

Koopgedrag verandert

Niet zo’n hele rare uitkomst. Doordat het koopgedrag van mensen verandert, maken steeds meer inwoners van Zeewolde gebruik van de mogelijkheid om op zondag boodschappen te doen. Hierdoor is het bij die ene supermarkt die slechts van 16.00 - 19.00 uur open mag zijn, regelmatig overvol en staan er soms lange rijen voor de kassa’s. Normaal boodschappen doen is dan niet goed meer mogelijk en op een iets later tijdstip komen, biedt geen soelaas. Door de korte openingstijd is het voor de ondernemer logistiek lastig om bijvoorbeeld voldoende versproducten te kunnen blijven aanbieden, met een leeg schap tot gevolg.

De VCZ (Vereniging Centrumondernemers Zeewolde) en de supermarkten horen dan ook steeds vaker klachten van inwoners en klanten over deze beperkte openingstijden. Ook zij pleiten al jaren voor verruiming van de openstelling van alle supermarkten op zon- en feestdagen.

Verkiezingen 21 maart 2018

Lang genoeg hebben de coalitiepartijen de inwoners in de lange rij voor de kassa laten staan. Hoogtijd dat daar verandering in komt. Wat Zeewolde Liberaal betreft mogen winkeliers straks zelf bepalen of ze op zondag open zijn of niet. Een meerderheid van inwoners én winkeliers vindt dat ook en wil dat de gemeente de koopzondag volledig moet vrijgeven.

Audio fragment(en)

Interview Cees Steijger - Zeewolde Liberaal 

 

Ruimbaan voor zondagopenstelling winkels
Advertentie