Zeewolde

Inloopbijeenkomst aanpassing Ganzenweg-Knardijk

Op 16 oktober 2019 is er van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst over het voorontwerpbestemmingsplan ‘aanpassen kruising Ganzenweg - Knardijk’. De bijeenkomst is in de vergaderzaal Aardzee in het gemeentehuis. Er is geen vast programma, u kunt tijdens deze avond binnenlopen wanneer u wilt.

Logo gemeente Zeewolde

Bekijken van het bestemmingsplan

  • Tijdens deze inloopbijeenkomst krijgt u informatie gegeven over de inhoud van het bestemmingsplan en het ontwerp.
  • Het bestemmingsplan is een voorontwerp waarover u inspraak kunt verlenen.
  • Het gebied omvat het kruispunt van de N302 (Ganzenweg), N306 (Harderdijk) en de N707 (Knardijk) plus diverse weggedeelten direct aansluitend op het kruispunt.

Reden aanpassingen kruising

Uit onderzoek is gebleken dat de huidige turborotonde de verkeersstromen niet aan kan. Uit studie naar de mogelijke oplossingsrichtingen komt naar voren dat de oplossingsrichting "ongelijkvloerse kruising" de meest robuuste oplossing is en het beste scoort op het kostenaspect.

Advertentie