Zeewolde

Inzameling kerstpakkettenactie 2020

Corona of niet, ook dit jaar of misschien wel juist dit jaar houdt het Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde (IDPZ) een grote kerstpakkettenactie. De actie wordt voor de 24e keer gehouden. Waarschijnlijk gaat het aantal uit te reiken pakketten ruim over de 300 heen.

De gedachten bij de kerstpakkettenactie gaan uit naar mensen die op, rond of zelfs onder het sociaal minimum leven, uitkeringsgerechtigden met alleen bijstand, langdurig werklozen, arbeidsongeschikten en ouderen met alleen AOW. De kerken van Zeewolde willen omzien naar deze mensen en hun ook een fijne Kerst bezorgen met luxere voedingsmiddelen.

De inzameling van de levensmiddelen voor de kerstpakkettenactie wordt gehouden op vrijdag 18 december van 10.00 tot 17.00 uur in Open Haven.

Inzameling kerstpakkettenactie 2020

De producten kunnen direct bij de ingang van het kerkcentrum worden afgegeven, zodat het inzamelen coronaproof blijft. Diverse scholen hebben reeds aangegeven de inzamelingsactie te ondersteunen. Giften voor de kerst(pakketten)actie kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL93RABO0110567129 ten name van IDPZ te Zeewolde.

*Foto: v.l.n.r. Jan te Rietstap, Riët Hofman en Joke Buchner (IDPZ)

Advertentie