Zeewolde

Jaarlijks ruim € 370.000,- dankzij Windpark Zeewolde

Het nieuwe windpark dat verrijst in Zeewolde levert de gemeente gedurende twintig jaar een jaarlijkse subsidiepot op van € 371.595,-. “Het is de bedoeling dat na juni 2023 organisaties, bedrijven en bewoners projectaanvragen kunnen indienen om voor een bijdrage in aanmerking te komen”, werd donderdagochtend meegedeeld tijdens een persbijeenkomst in het gemeentehuis.

“Met een goed idee kun je terecht bij het gebiedsfonds”, vertelde bestuursvoorzitter Wim Veldboom. De voorkeur gaat naar “dingen die impact hebben en er echt toe doen”. Alle initiatieven zijn welkom, vulde wethouder Ewout Suithoff aan. “Wij vinden het van belang dat iedereen mee kan doen.” Ingediende initiatieven zullen worden getoetst op duurzaamheid, leefbaarheid en landschap.

Jaarlijks ruim € 370.000,- dankzij Windpark Zeewolde

In totaal komen er in het gebiedsinitiatief van driehonderd vierkante kilometer 91 windturbines, waarvan 83 van het Windpark Zeewolde, 4 van Eneco en 4 van Pure Energie, te vervanging van 220 oude windturbines. De nieuwe windturbines, waarvan ruim 90% van de boeren, bewoners en moleneigenaren aandeelhouder is, gaan elektriciteit opleveren voor zo’n 300.000 huishoudens. “Het is een duurzame-energieopwekproject”, zegt Veldboom, die zelf in 2012 het project begon om de aanwezige windturbines op te schalen naar een hoger niveau. “En dat dat nu zo uitpakt, is een heel groot succes. Ja, verschrikkelijk mooi.”

Met dit windpark wordt en passant ook flink bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen, opgesteld in het klimaatakkoord van Parijs, waarin staat dat gestreefd wordt naar klimaatneutraliteit in 2050 en in 2030 49% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990.

Advertentie