Zeewolde

Kluunbrug en convenant voor ijsbaan, nu de vorst nog

Op 23 januari tekenden IJsclub Zeewolde en de Gemeente Zeewolde een convenant met betrekking tot het gebruik van het openbare fietspad rondom de atletiekbaan als ijsbaan in de winterperiode.

Dit was nodig omdat de eerder gemaakte afspraken over het wel of niet afsluiten van het fietspad bij vorst niet duidelijk waren en dus niet goed werkten. Ook zijn er in de winterperiode van 2018 en 2019 diverse meldingen binnen gekomen van inwoners die op het betreffende fietspad rond de atletiekbaan zijn gevallen. Dit deel fietspad wordt namelijk niet gestrooid vanwege het eventuele gebruik van ijsbaan.

Vanuit deze ervaring en verkregen informatie is er een convenant opgesteld tussen de gemeente en IJsclub Zeewolde. In het convenant staan een aantal afspraken opgenomen, waaronder afspraken over de ingebruikname, het gebruik, onderhoud en aansprakelijkheid.

Enkele afspraken uit het convenant

  • De eindverantwoordelijkheid voor het wel of niet afsluiten van het fietspad in geval van een beoogde ijsperiode ligt in beginsel bij de IJsclub.
  • De rondgaande ijsbaan/het fietspad mag worden afgesloten van 15 december 2019 tot 16 februari 2020. Binnen deze periode zal de IJsclub de ijsbaan afzetten vanaf het moment dat de eerste vorst binnen deze periode intreedt tot 16 februari 2020.
  • Buiten de periode 15 december tot 16 februari dient er voor afsluiting voldoende zicht op het ontstaan van ijs te zijn.
  • De betreffende portefeuillehouder binnen de gemeente kan alleen in geval van een dringende reden beslissen het onder water zetten van de ijsbaan/het fietspad niet toe te staan.
  • De gemeente heeft het fietspad/de ijsbaan als verboden gebied verklaard voor strooiauto’s en geeft dit met borden aan
  • Het convenant geldt voor de winterperiode 2019-2020. 

Lees het gehele convenant hier in PDF

Kluunbrug

Een praktische oplossing voor het bereiken van de atletiekbaan staat niet in het convenant benoemd maar is wel geregeld. De gebruikers van de atletiekbaan moeten immers de baan ook kunnen bereiken wanneer het fietspad onder water staat. Op dat moment wordt er een mobiele brug geplaatst. Deze kan verplaatst worden zodat het water daaronder ook goed stevig wordt wanneer het vriest. De ijsclub is verantwoordelijk voor het plaatsen en herplaatsen van de brug.

Aanwezig bij het ondertekenen van het convenant waren namens IJsclub Zeewolde beheerder Wim Lugtenberg en secretaris Rudi de Groot. Namens Gemeente Zeewolde was dit wethouder Egge Jan de Jonge

Foto: Saskia de Wijk - Zeewolde Actueel

Advertentie