Loading...

Koninklijke onderscheiding Dhr IJzendoorn
Koninklijke onderscheiding voor de heer IJzendoorn

Op zaterdag 15 juni 2019 heeft burgemeester Gerrit Jan Gorter een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Piet van IJzendoorn.

Dit gebeurde tijdens de jaardag van de Vereniging voor Biologisch Dynamische Landbouw en Voeding. De heer van IJzendoorn (71 jaar) werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Voor deze benoeming heeft Het Kapittel voor de Civiele Orden vooral zijn bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van de biologisch-dynamische/multifunctionele landbouw en de professionalisering van de zorgboerderijen op landelijk en provinciaal niveau in aanmerking genomen.

Naast zijn werkzaamheden als ondernemer/eigenaar van multifunctioneel agrarisch bedrijf Zonnehoeve heeft de heer Van IJzendoorn zich op vele manieren actief ingezet voor de promotie en verdere ontwikkeling van de alternatieve landbouw. Al in de 70er jaren kwam de heer Van IJzendoorn tot het besef dat andere manieren van voedselproductie nodig waren om de duurzaamheid van het leven op deze aarde te garanderen.

Hij onderzocht en ondervond dat met goede vruchtwisseling en natuurlijke bemesting geen dure en milieubelastende kunstmest nodig is en dat een uitgekiend fokprogramma gezonde koeien voortbrengt.

Ook verleende hij zijn medewerking aan tal van wetenschappelijke onderzoeken van de Wageningen Universiteit en het Bolk Instituut.

Op het erf van het multifunctioneel agrarisch bedrijf De Zonnehoeve kwamen een tuinderij, bakkerij, paardenstal en manege. Eind jaren 90 kwam een zorgtak op het terrein door het plaatsen van een aantal gezinsvervangende huizen. Momenteel bestaat de zorg vooral uit dagbestedingsactiviteiten en begeleid wonen voor jongeren en volwassenen die moeite hebben zich staande te houden in de ‘gewone’ maatschappij.

Al vanaf 1979 ontplooit de heer Van IJzendoorn vrijwillig activiteiten bij een aantal organisaties en stichtingen die actief zijn op het gebied van (biologisch-dynamische) landbouw en voedsel. Dit zijn o.a. de Biologisch-Dynamische Vereniging voor landbouw en voeding, Stichting Demeter, Coöperatie Boer en Zorg Flevoland/Gelderland, Federatie Landbouw en Zorg, Kennisnetwerk Multifunctionele Landbouw en Transitiecoalitie voedsel.

*Foto's: Simone Koster