Zeewolde

Koninklijke onderscheiding voor drie Zeewoldenaren

Op maandag 26 april 2021 reikte burgemeester Gerrit Jan Gorter een Koninklijke onderscheiding uit aan drie inwoners van Zeewolde in de raadzaal in het gemeentehuis. Vanwege het coronavirus was er per gedecoreerde slechts een klein gezelschap uitgenodigd voor de uitreiking. De uitreiking vond per gedecoreerde plaats op een ander tijdstip: 9.30 uur, 10.45 uur en 12.00 uur. Familie en pers konden de uitreiking via een livestream volgen.

DecorandiHet gaat om de volgende decorandi:

De heer G. (Gerard) Zonneveld (81 jaar)
De heer Zonneveld werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vrijwilliger Welzijn Zeewolde (2005 – 2019)

De heer Zonneveld was tot zijn pensionering in 2003 werkzaam als beheerder van het bungalowpark Stellendam. Daarna zette hij zich in als vrijwilliger bij Welzijn Zeewolde op allerlei gebieden. Van het bezorgen van warme maaltijden, het ondernemen van activiteiten met een cliënt tot het geven van financieel advies en het ondersteunen van cliënten bij het invullen van de belastingaangifte. Ook onderhield de heer Zonneveld wekelijks de tuinen van vier tot vijf cliënten die dit zelf niet meer konden en verzorgde hij het cliëntenvervoer.

Overige activiteiten (2003 – heden)

Sinds 1969 is de heer Zonneveld mantelzorger voor zijn echtgenote. Daarnaast was hij van 2005 - 2015 vrijwilliger bij het Telefooncirkel Steunpunt Zeewolde. De heer Zonneveld belde de alleenstaanden wekelijks ter controle, bezocht hen bij geen gehoor en schakelde indien nodig hulp in.  Sinds 2018/2019 is de heer Zonneveld vanwege gezondheidsredenen gestopt met zijn activiteiten als vrijwilliger.

Mevrouw M.H.(Riet) Tijssen – van der Horst (72 jaar)
Mevrouw Tijssen werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Tijssen – van der Horst is gepensioneerd in 2013. Naast haar werk, maar ook na die tijd, was ze actief als vrijwilliger in verschillende (bestuurs)functies.
Bestuurslid van de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond (ABTB), afdeling Zuidelijk Flevoland, die later samen met CBTB en LMIJ is opgegaan in LTO.

(1989 – 1997)
Mevrouw Tijssen – van der Horst zette zich onder andere in voor de verlenging van het kanaal bij Zeewolde voor de watervoorziening van de fruitteeltsector.
Penningmeester (sinds 2004) van en vrijwilliger bij het RK parochiekoor St. Cecilia van de Parochie Sterre der Zee te Zeewolde (1992 – heden)
Mevrouw Tijssen – van der Horst is verantwoordelijk voor de archivering en het uitdelen van de muziekstukken en zij organiseert de kooruitjes en het Ceciliafeest.
Tot 2015 bestuurslid en daarna vrijwilliger bij de KBO, afdeling Zeewolde (2007 – heden)

Mevrouw Tijssen zet zich in op allerlei gebied. Van de ledenadministratie tot het organiseren van diverse activiteiten.


De heer R. (Reinder) Bruinsma (78 jaar)
De heer Bruinsma werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Het Kapittel van de Civiele Orden beoordeelt de heer Bruinsma als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en werkzaamheden heeft verricht die bijzondere waarde hebben, waarbij het zwaartepunt ligt op zijn activiteiten voor en betrokkenheid bij de kerk.

Na zijn studie promoveerde de heer Bruinsma in de theologie aan de University of London. In de periode 1965-2008 was hij werkzaam bij het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten (ZDA), Unie Nederland. Hij startte zijn carrière als predikant in Fryslân en later te Amsterdam. Vervolgens was hij preceptor, docent en directeur van de Theologische Hoge School Huis ter Heide. Daarna vervulde hij directeursfuncties bij de uitgeverij Veritas te Den Haag en bij kerkelijke uitgeverijen in Ivoorkust en Kameroen. Vervolgens was hij secretaris van de Noord Europese Divisie van de ZDA, docent aan de Andrews University in Michigan (Verenigde Staten) en directeur van de Adventist Development Relief Agency Nederland. Tenslotte was hij in de periode 2002-2007 voorzitter van de ZDA. Sinds 1973 schreef hij daarnaast diverse (theologische) boeken en publicaties. Sinds 2008 is hij met emeritaat.

Emeritus predikant

Sindsdien is de heer Bruinsma emeritus predikant bij het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, Unie Nederland. De heer Bruinsma bleef na zijn emeritaat actief als predikant met bijzondere aandacht voor de relevantie van het evangelie voor de wereld van vandaag. Daarbij schroomt hij niet om controversiële onderwerpen binnen zijn eigen kerkgemeenschap te bespreken zoals de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bij kerkelijke functies. De heer Bruinsma preekt nog wekelijks in Nederland en schrijft een blog dat door honderden Nederlandse gelovigen en duizenden buitenlandse gelovigen wordt gelezen. Verder is hij auteur en lid van de redactie van het maandblad 'Advent'. Ook treedt hij sinds ± 2014 op als vaste spreker bij de halfjaarlijkse Europese 'kinship meeting's' ter ondersteuning van doopleden binnen de LHBTI+-gemeenschap.

Hij houdt maandelijkse theologische lezingen in binnen- en buitenland waaronder Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook tijdens de coronapandemie toonde de heer Bruinsma zich betrokken en gaf hij regelmatig leiding aan zoom-meetings van de Adventist Church te Washington (Verenigde Staten).

Auteur van internationale theologische boeken en publicaties

Gedecoreerde schreef inmiddels meer dan dertig boeken. Met duidelijke voorbeelden probeert de heer Bruinsma moeilijke onderwerpen begrijpelijk te maken voor een breder publiek.  Door zijn boeken en publicaties geeft hij een theoretisch en verdiepend karakter aan religieuze thema's en zet hij zich in voor mensen die worstelen met geloof in relatie tot gender- en homoseksualiteit. Hij publiceert in allerlei talen.

Overig vrijwilligerswerk (2013 – heden)

De afgelopen jaren was de heer Bruinsma vrijwilliger bij de Stichting ESDA-Instituut, waar hij zich nog steeds voor inzet. Hij verzorgt voor het kwartaalmagazine 'Contact' onder andere de rubriek 'kort Gebed'. Ook is de heer Bruinsma al jaren redacteur bij de Theologische Hogeschool van Friendensau van de Seventhday Adventist Church (Duitsland en Verenigd Koninkrijk) en geeft hij gastlessen.

De heer Bruinsma ontving in februari 2020 de 'Charles Elliot Weniger Award' van de Charles Elliott Weniger Society for Excellence voor zijn oeuvre.


(Foto's: Burgemeester G.J. Gorter)

Advertentie