Zeewolde

Koninklijke onderscheiding voor vier Zeewoldenaren

Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Gerrit Jan Gorter om 10.00 uur in het bijzijn van genodigden een Koninklijke onderscheiding uit aan vier inwoners van Zeewolde in kunstpaviljoen De Verbeelding.

Koninklijke onderscheidingen, de decorandi

Het gaat om de volgende decorandi:

De heer J. Geijteman (61 jaar)
De heer Geijteman werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Het Kapittel van de Civiele Orden kwalificeert de heer Geijteman als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de zorg en emancipatie van drugsverslaafden, dak- en thuislozen en mensen met een complexe sociale problematiek in Zwolle. Bovendien was hij cruciaal voor de ontwikkeling van de jongerenverslavingszorg en de opvang en re-integratie van jongeren met complexe sociale problematiek in Harderwijk en Zeewolde.

Enkele initiatieven van de heer Geijteman:
Drijvende Ambachtsschool (oprichting in 2012)
Dit is een begeleidingsvorm waarin werk en leerroutes worden aangeboden voor een harde kern risico-jongeren. Deze hulpbehoevende groep kenmerkt zich door het zo ver en zoveel mogelijk opzoeken van grenzen waardoor zij niet kunnen functioneren binnen bestaande hulpprojecten. Dit project omvat o.a. een scheeps- en natuurproject op het Wolderwijd te Zeewolde. De jongeren werken op één van de eilanden. Hierdoor leren zij in een prikkelarme omgeving om samen te werken en voor zichzelf en elkaar te zorgen.

Chu Shin en Girl Power (2002-2013)
De heer Geijteman ontwikkelde een psycho-fysieke methode voor risico-jongeren bij Pitstop Zeewolde. Hij leidde trainers en begeleiders op, verzorgde extra begeleiding voor de jongeren zelf en onderhield contact met hun ouders. Bovendien initieerde hij een weerbaarheidstraining voor jonge vrouwen, genaamd Girl Power. Door zijn inzet kregen veel probleemjongeren een tweede, derde of vierde kans.

En verder ook nog:
Pitstop Zeewolde (2002-2012) (multifunctionele jeugdhulpvoorziening voor minderjarige drugsverslaafden)
Chill Out (1998-2002) (jeugdverslavingszorg)
Methodiek Op Eigen Houtje Afkicken (OEHA in Amsterdam en Zwolle)
Uitwerking presentietechniek BAARS (1996-1998 in Zwolle)


De heer G.B. van Mispelaar (68 jaar)
De heer van Mispelaar werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het Kapittel van de Civiele Orden kwalificeert de heer Van Mispelaar als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd, waarbij het zwaartepunt ligt op het terrein van het kerkelijk leven.

De heer Van Mispelaar zet zich al sinds 1982 in bij diverse activiteiten:

2014-heden Koster bij de rooms-katholieke parochie Sterre der Zee. Naast het klaarzetten van de benodigdheden voor de kerkelijke vieringen is hij sinds 2016 coördinator van de werkgroep die hierbij helpt en aanspreekpunt

2013-heden
Teamleider werkgroep Brooddelen.

2003-2011 Vice-voorzitter van de rooms-katholieke parochie Sterre der Zee.
2002-heden Bij het Kerkcentrum Open Haven zorgt de heer Van Mispelaar voor de inrichting van de zalen.
2000-heden
Van 2002 tot 2005 diverse bestuursfuncties bij het koor van rooms-katholieke parochie Sterre der Zee.

1986-1990 Medeoprichter en penningmeester van de rooms-katholieke parochie Sterre der Zee in Zeewolde

1982-heden Vrijwilliger bij de DOP-viering (Dienst Onder Leiding van Parochianen).

De heer B. van de Kieft (70 jaar)
De heer Van de Kieft werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het Kapittel van de Civiele Orden beoordeelt de heer Van de Kieft als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen, waarbij het zwaartepunt ligt op de activiteiten op het terrein van recreatieve watersport.

Enkele activiteiten van Bert van de Kieft:
Stichting Puur Zeewolde (2013-heden)

De heer Van de Kieft was activiteitencoördinator voor deze stichting, die promotie van Zeewolde als doel heeft. Tegenwoordig beoordeelt hij samen met een ander bestuurslid de aanvragen die binnenkomen bij de stichting. Daarnaast is hij projectleider van de Havendagen Zeewolde en zet hij zich in voor andere activiteiten zoals de Surfdag. Hij vaart met zijn eigen boot mee voor de veiligheid.

Watersportvereniging Zeewolde (1991-heden)


De heer Van de Kieft is sinds 1991 als vrijwilliger/bestuurslid actief bij de watersportvereniging. Van 1999 tot 2002 was hij voorzitter van de vereniging. Naast zijn bestuurswerk gaf hij o.a. zeilles aan de jeugd en organiseerde hij wedstrijden, zoals de clubkampioenschappen en de Nederlandse Kampioenschappen Flying Junior. Verder hield hij zich bezig met de technische ondersteuning en het beheer van de bar. Tegenwoordig houdt hij zich als bestuurslid bezig met de materiaalcommissie, de barcommissie en de evenementencommissie.

Sailwolde (2000-2010) Vrijwilliger / Bestuurslid
Basisschool Het Mozaïek (2007-heden) Sinterklaas
Stichting Pieten on Tour Zeewolde (2015-2017) Sinterklaas


De heer N.E.A.J. Kuijpers (75 jaar)

De heer Kuijpers werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Het Kapittel van de Civiele Orden kwalificeert de heer Kuijpers als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd, waarbij het zwaartepunt ligt op ontplooide activiteiten op het terrein van seniorenwelzijn.

Sinds 1990 is de heer Kuijpers als vrijwilliger betrokken bij verschillende activiteiten:

Vereniging van Eigenaren Ravelijn (2007-heden)

De heer Kuijpers fungeert als klankbord en vertrouwenspersoon. Bij calamiteiten komt hij altijd met een oplossing. Als lid van de bewonersadviescommissie heeft hij activiteiten geïnitieerd die een bijdrage leveren aan de saamhorigheid van de bewoners van het Ravelijn.

R.K. geloofsgemeenschap De Goede Herder (1990-2005) Penningmeester
Als penningmeester was hij lid van de financiële commissie.
Katholieke Belangenorganisatie voor senioren (2005-heden) Redactiewerkzaamheden voor clubblad,website en dorpskranten

Diverse toespraken voor de decorandi werden gehouden, na afloop werd er getoast.

Bekijk op onze Facebookpagine de fotoreportage  van Jos Oostendorp

Advertentie