Zeewolde

LAATSTE STEMMINGSWEEK VOOR BIZ TREKKERSVELD

 Uiterlijk dinsdag 28 november om 12.00 uur moeten de stemmen binnen zijn voor de draagvlakmeting BIZ (Bedrijven Investerings Zone) Trekkersveld.

De ondernemers van het Trekkersveld hebben tot genoemde tijdstip nog de mogelijkheid om hun mening over de voorgenomen vestiging van een BIZ op het Trekkersveld kenbaar te maken. Op donderdag 30 november zal de gemeente de uitslag van de stemming bekendmaken. De projectgroep heeft de ondernemers de afgelopen weken d.m.v. matrixborden bij de toegangswegen tot het Trekkersveld extra aangemoedigd om een stem uit te brengen.

Het voorstel om zo’n investeringszone te vestigen op het Trekkersveld is volledig een ondernemersinitiatief. Ondernemers op het bedrijfsterrein kunnen zich op die wijze stevig organiseren. Bovendien is het een methodiek om er voor te zorgen dat alle gevestigde bedrijven een bijdrage leveren aan de gezamenlijke ondernemerspot, het Ondernemersfonds, van waaruit de investeringen voor de zone betaald zullen worden. De ondernemers bepalen uiteindelijk volledig zelf waaraan en op welke wijze de financiële middelen besteed zullen worden.    

Het onderzoek naar de BIZ voor Trekkersveld is een initiatief van de Bedrijfskring Zeewolde. Nadere informatie is te vinden op www.trekkersveld.biz en op www.zeewolde.nl/biztrekkersveld.

LAATSTE STEMMINGSWEEK VOOR BIZ TREKKERSVELD
Advertentie