Zeewolde

Langparkeerders Ravelijn roepen vragen op bij VVD

De VVD heeft ex Artikel 36 vragen ingediend bij het college omtrent de parkeerdruk in het centrum

Langparkeerders Ravelijn roepen vragen op bij VVD

De VVD stelt dat het winkelcentrum Ravelijn met de komst van de winkel “Action” en de recente uitbreiding van “de Winkeltjes” een grotere aanloop laat zien. Bouwwerkzaamheden aan de zijde achter de Albert Heijn geven ook een extra parkeerdruk op overige plaatsen.
Het valt de VVD op, doordat ze regelmatig parkeren in de parkeergarage onder het Ravelijn, dat er overdag nauwelijks parkeerplaatsen meer over zijn. En dit geldt op dit moment voor de winter periode. De VVD maakt zich zorgen over de almaar toenemende parkeerdruk, in de zomer door toerisme en in het najaar wederom door stalling.

Uit eerdere contacten tussen VVD en College is duidelijk dat het College bekend is met langparkeerders van motorfietsen en langparkeerders die de garage onder andere gebruiken als stalling voor hun oldtimers. De VVD stelt hierover nog de volgende vragen:

1. Heeft het College zicht op het aantal langparkeerders?
2. Is het College het met ons eens dat de garage bedoeld is voor kort parkeerders en winkelend publiek?
3. Gaat het College maatregelen nemen deze langparkeerders te weren om zodoende ruimte te creëren voor kortparkeerder en winkelend publiek?
4. Zo ja, op welke termijn denkt het College met een oplossing te kunnen komen?

Het college zal binnen enkele weken terugkomen met beantwoording op deze vragen.

Advertentie