Zeewolde

Algemene ledenvergadering EHBO Zeewolde

Op woensdag 15 mei jl. hield de EHBO vereniging Zeewolde haar jaarlijkse algemene ledenvergadering.

In zijn openingswoord vroeg ( scheidend ) voorzitter Jan Klop aandacht voor de grote opgaven waar de vereniging de komende tijd voor komt te staan.

Geslaagden EHBO cursus

Omdat er steeds meer mensen de gewone herhalingslessen volgen, wordt de druk op de instructeurs steeds groter. Meer hulp en inzet van leden zal nodig zijn. De fantastische prestatie van instructeurs en vrijwilligers om meer dan 400 inwoners van Zeewolde een cursus hartreanimatie te geven heeft ook gevolgen. Het aantal herhalingslessen reanimatie zal volgend jaar flink toenemen. Ook de financiën staan onder druk, door gestegen kosten van onder meer materiaalopslag en de dalende inkomsten van het posten bij evenementen. Al met al een flinke opgave waar de inmiddels 35 jarige vereniging mee aan de slag gaat.

Aansluitend aan de vergadering werd de groep deelnemers aan de EHBO beginnerscursus in het zonnetje gezet. Na een hele winter cursusavonden volgen, theorie en praktijklessen, mochten ze het officiële examen afleggen. Veertien mensen ontvingen het EHBO diploma uit de hand van hun instructeur Anita Kamies.

*Foto: 13 geslaagden (één was afwezig) en hun instructeur op de stoep van Open Haven.

Advertentie