Zeewolde

Leefbaar Zeewolde zet renovatieplannen De Meermin door

De kans dat De Meermin op korte termijn een facelift ondergaat, is groot. In februari van dit jaar stuitten de renovatieplannen nog op veel weerstand in de Zeewolder politiek, maar voorstander Leefbaar Zeewolde heeft nu een absolute meerderheid (tien van de negentien zetels) en beloofde haar kiezers tijdens de Algemene Beschouwingen dit punt weer op de agenda te zetten.

“Leefbaar Zeewolde is een groot voorstander van een goede welzijnsfunctie in Zeewolde”, gaf fractievoorzitter Tom Zonneveld aan. “Hiermee wordt een basis gelegd voor zelfredzaamheid en goede kwaliteit van leven. Wij waren dan ook teleurgesteld dat de gemeenteraad vorig jaar niet akkoord ging met het plan voor renovatie van De Meermin. Hierdoor is een flinke vertraging ontstaan in de planvorming, met hogere bouwkosten tot gevolg.”

Leefbaar Zeewolde zet renovatieplannen De Meermin door

Zonneveld merkte op het dorp “getuige een draagvlakonderzoek behoefte heeft aan een modern, toegankelijk en multifunctioneel gebouw”. Het huidige gebouw zou daarnaast ernstig verouderd zijn en niet meer voldoen aan de eisen en behoeften van deze tijd. “Leefbaar Zeewolde zal er de komende tijd voor zorgen dat het versterken van de welzijnsfunctie van De Meermin weer stevig op de agenda komt en duldt geen uitstel meer.”

Advertentie