Loading...

Ondergrondse containers restafval
Locaties ondergrondse containers restafval definitief vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 30 juli 2019 de locaties voor de ondergrondse containers van restafval definitief vastgesteld. De plattegrond ligt vanaf woensdag 31 juli ter inzage via www.zeewolde.nl/afvalscheiden en in de hal van het gemeentehuis.

In het definitieve plaatsingsplan zijn twee locaties gewijzigd ten opzichte van het conceptplan van april 2019. Dit zijn de locaties aan de Krypton en het Molenrak.

Reageren

Het is mogelijk om tegen dit aanwijzingsbesluit in beroep te gaan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan in principe alleen worden gedaan door inwoners die al eerder een zienswijze hebben ingediend. Of door degenen wiens huishouden is aangesloten aan de Krypton of het Molenrak en het niet eens zijn met de gewijzigde locatie. Beroep instellen kan tot en met 11 september 2019.

Plaatsing ondergrondse containers

Half augustus begint HVC met het plaatsen van de ondergrondse containers. Deze werkzaamheden duren tot en met eind september. Met het plaatsen van containers waar beroep tegen kan worden aangetekend wordt gewacht.
Vanaf eind oktober begint HVC met de aanlevering van de kliko’s voor het inzamelen van plastic, metaal en blik (PMD). Huishoudens ontvangen van tevoren een brief van HVC met de data voor het innemen van de grijze kliko en het aanleveren van de kliko voor PMD.

Op www.zeewolde.nl/afvalscheiden staat meer informatie over afval scheiding in Zeewolde.