Zeewolde

LTO kijkt met grote belangstelling naar de Tweede Kamer

Het kan weinig Nederlanders zijn ontgaan dat er flinke onvrede is onder de boeren. De duizenden omgekeerde vlaggen in het landschap benadrukken dit. Jaap Lodders, voorzitter LTO Zuidelijk Flevoland, vertelde dinsdagavond 1 november  in het LOZ-radioprogramma Zeewolde Kiest dat het rapport van Johan Remkes door de Land- en Tuinbouworganisatie goed ontvangen is.

In gesprek met presentator Robert Weij ging Lodders in op de huidige stand van zaken rond de stikstofplannen van de landelijke regering en de gevolgen daarvan voor de Zeewoldense agrariërs. Het rapport van Remkes speelde daarin vanzelfsprekend een grote rol. De voormalig vicepremier was door het kabinet gevraagd een bemiddelingsrapport te schrijven.

LTO kijkt met grote belangstelling naar de Tweede Kamer

Dat rapport ligt er nu en heeft als titel ‘Wat wel kan’. “Er zit een aantal positieve punten in dat rapport”, reageert Lodders. “Wat heel belangrijk is, is dat Remkes heeft benoemd dat er een kloof zit tussen de overheid en de agrarische sector, maar eigenlijk ook tussen het stedelijke gebied en het platteland. Hij heeft een aantal aanbevelingen gedaan waar we blij mee zijn. Zo gaat het beruchte stikstofkaartje van tafel en is er aandacht voor de PAS-melders (PAS = Programmatische Aanpak Stikstof) - zij hebben op dit moment geen vergunning, dus dat geeft een stuk onzekerheid. Maar er zitten ook mindere punten in: volgens LTO lukt het bijvoorbeeld nooit om binnen een jaar de zogeheten piekbelasters te beëindigen.”

Deze week wordt het stikstofdossier behandeld in de Tweede Kamer en dat zal Lodders met grote belangstelling volgen. De Zeewoldenaar is voor een nationaal stikstofakkoord voor alle bedrijfstakken. “De minister heeft aangegeven dat andere sectoren ook aan de beurt komen. Vinden wij terecht, want de landbouw kan niet alleen voor dit probleem opdraaien.” Er moet naar een breder plaatje gekeken worden, vindt Lodders. “Het is belangrijk dat er niet eerst stikstofmaatregelen nodig zijn en dan weer maatregelen op het gebied van klimaat.”

Advertentie