Zeewolde

LTO Noord zeer teleurgesteld in handelswijze gemeente Zeewolde

LTO Noord is uitermate teleurgesteld over het besluit van het college van B en W twee agrarische bedrijven aan de Ossenkampweg op te kopen en de vrij te komen stikstofrechten vervolgens niet te doen toekomen aan de agrarische PAS-melders. Volgens Jaap Lodders (voorzitter Zuidelijk Flevoland) gaat deze handelswijze geheel in tegen het advies dat bemiddelaar Johan Remkes aan het kabinet had gegeven.

Valse hoop

Er waren de afgelopen anderhalf jaar diverse overleggen tussen de gemeente c.q. het college en de boerenorganisaties over de stikstofproblematiek. De sector putte daarbij hoop uit de brief die de gemeente op 5 augustus stuurde aan de provincie Flevoland, waarbij nadrukkelijk steun aan de agrariërs werd uitgesproken. Dat wekte verwachtingen, zo ziet Lodders dat tenminste.

Jaap Lodders (LTO Nederland)

“In het voorstel dat nu voorligt bij de gemeenteraad om twee boerderijen aan te kopen, wordt op geen enkele manier aandacht besteed aan de situatie waarin de agrariërs verkeren. Dit heeft blijkbaar ook in het geheel geen rol gespeeld in de afweging die het college heeft gemaakt. Dit is ronduit teleurstellend, heeft veel boze reacties opgeleverd en dat hebben we het college ook laten weten.” Door de vrij te komen stikstofrechten ten goede te doen komen van de P(rogramma)A(aanpak)S(tikstof)-melders zou het college het advies van Remkes hebben opgevolgd en de agrarische sector weer enige lucht hebben gegeven. Lodders betreurt dat dit nu niet gebeurt. “De gemeente gaat volledig voorbij aan Remkes’ advies. PAS-melders wachten daardoor nog steeds op een vergunning, wat nodig werd door een gerechtelijke uitspraak. Daarvoor is stikstofruimte nodig. Als overheden stikstofruimte voor zichzelf opkopen concurreren ze in feite met PAS-melders.”

Dat het college tijdens de commissievergadering van donderdag 8 december toezegde eventueel over te blijven stikstofruimte alsnog aan PAS-melders te willen geven, noemt Lodders ‘een heel magere toezegging’. “Er is wel enig begrip voor elkaars standpunten, maar dat neemt het verschil van mening niet weg. We willen daarom zeker in gesprek blijven met het college.”

Defensie

Een andere kwestie is de 500 ha grote locatie tussen Spiekweg, Nulderpad en Nijkerkerweg, waar het ministerie van Defensie momenteel op zit te azen. Als de plannen doorgaan wordt er volgens Lodders een grote aanslag gedaan op de ruimte in Flevoland. “En het is ook nog eens vruchtbare landbouwgrond, waar we te allen tijde zuinig mee om moeten gaan. Het is dan ook van groot belang dat hierover op provinciaal niveau keuzes worden gemaakt.” Als de keuze definitief is, vindt Lodders dat de acht boeren in het gebied ‘ruim gecompenseerd moeten worden’. “Indien zij een eigen bedrijf hebben moeten zij dat elders kunnen voortzetten en voor de boeren die nu grond pachten van het Rijksvastgoedbedrijf moet er eveneens vervangende grond beschikbaar worden gesteld.” Lodders zegt met LTO Noord aangedrongen te hebben op snelle duidelijkheid. “Dan hoeven de boeren die het betreft niet lang in onzekerheid te blijven zitten. Wij zullen hen zeker bijstaan. Hoe dat hangt af van de wensen van de individuele boer. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. En uiteraard zullen we ook blijven lobbyen voor de collectieve belangen.”


Advertentie