Zeewolde

Maatregelen tegen de eikenprocessierups

Vorig jaar was er veel overlast van de eikenprocessierups. De rups zorgde van mei tot en met augustus voor klachten bij inwoners. Dit jaar verwachten we ook overlast.
Daarom nemen wij maatregelen om de eikenprocessierups voor de korte én lange termijn te bestrijden.

Gezondheidsklachten door eikenprocessierups

Eikenprocessierupsen zitten in eikenbomen.Je herkent de nesten van de rups aan dichte spinsels op de stam van de boom. Rond eind april, begin mei, komen de rupsen uit de eitjes. Tussen half mei en eind juni krijgen de rupsen brandharen die voor mens en dier sterk irriterend zijn. Als je in de buurt van nesten of rupsen komt, of ze aanraakt, kun je huiduitslag, zwellingen en geïrriteerde ogen krijgen. In juli verpoppen de rupsen zich tot nachtvlinders.

Eikenprocessierupsen

Bestrijding op twee manieren

Om risico’s voor de gezondheid te voorkomen, bestrijden we de rupsen. Dit doen we op twee manieren:
• Bestrijding door rupsen en nesten uit eiken weg te zuigen
• Bestrijding door vermeerderen van natuurlijke vijanden van de rups, zoals vogels en roofinsecten

Wegzuigen van nesten en rupsen

In de komende jaren blijven we regulier bestrijden. Zolang er nog te weinig natuurlijke vijanden van de rups zijn blijft dat noodzakelijk. Het wegzuigen gebeurt door een erkend bedrijf vanaf het moment dat de rupsen in de derde fase zijn. In de derde fase van het vervellen veroorzaakt de rups de irritatie. We behandelen alleen gemeentelijke eikenbomen in de bebouwde kom. Ook in de eiken op het strand worden de rupsen weggezogen. Na het wegzuigen kan het zijn dat de brandharen die onder de eiken liggen irritatie veroorzaken. Bomen van particulieren behandelen we niet, dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. We bestrijden op plaatsen die inwoners aan ons melden, of waar we overlast verwachten. Bomen bij het strand, speelplaatsen en sportvelden en in woonwijken krijgen voorrang bij de bestrijding.

We maken de omgeving aantrekkelijker voor natuurlijke vijanden

Door onze nette tuinen en bermen zijn er steeds minder insecten in onze leefomgeving. Het aantal rupsen kan daardoor heel snel groeien. Om de biodiversiteit in Zeewolde te verbeteren worden bermen daarom minder vaak gemaaid. We maken dit jaar nog meer gebruik van de natuurlijke vijanden zoals het lieveheersbeestje, de gaasvlieg, sluipwespen, sluipvliegen, diverse kevers, mieren, spinnen, vleermuizen en vogels zoals meesjes, spreeuwen en kauwtjes. We maken de omgeving voor deze dieren aantrekkelijk met behulp van bloembollen, bloemrijke bermen en met nestkastjes. Zo verhogen we de biodiversiteit.

Geen preventieve bestrijding

We kiezen er voor om niet preventief te bestrijden. De middelen die hiervoor gebruikt worden, doden niet alleen de eikenprocessierups. Het doodt ook andere rupsen, en dus ook veel (zeldzame) vlindersoorten. Dit willen we voorkomen.

Landelijk platform processierups

Er is een landelijk Kennisplatform Processierups. Daarin werken veel partijen samen om overlast van de eikenprocessierups te verminderen. Op www.processierups.nu vind je alle informatie, veelgestelde vragen en antwoorden. Op www.oakie.info staat veel praktische informatie over het bestrijden van de rups en het voorkomen van klachten.

 

Advertentie