Zeewolde

Markt vraagt om aanpassing Vestingveld

Het college stelt de raad voor om het (stedenbouwkundig) plan van het bedrijventerrein Vestingveld aan te passen. Reden voor deze aanpassing is dat vestiging van bedrijven uit de Perifere Detailhandel (PDV) achterblijft en de vraag naar kavels voor kleinschalige bedrijven toeneemt.

Met deze aanpassing komt er ook ruimte voor kleinschalige bedrijven. Daarnaast wordt de voetganger- en fietsoversteek Gelderseweg/ Vestingveld veiliger gemaakt. Ook wordt met het plan ingespeeld op het opvangen van de effecten van klimaatverandering.

Ook ruimte voor kleinschalige bedrijven

Met de aanpassing van het plan wordt ruimte gemaakt voor kleinschalige bedrijven. Denk aan bedrijven zoals op het bedrijventerrein Horsterparc. Na 10 jaar blijkt dat de vraag naar kavels voor een PDV niet zo groot is als verwacht. De huidige markt vraagt om kavels voor kleinschalige bedrijven, daarom wordt een aanpassing van Vestingveld voorgesteld.

Markt vraagt om aanpassing Vestingveld

Veilige oversteek Gelderseweg/Vestingveld

Op dit moment moeten fietsers en voetgangers via de rotonde Gelderseweg/Kruisboog omrijden/-lopen om bij Vestingveld te komen. Een grote groep fietsers en voetgangers doet dat niet, waardoor er onveilige situaties ontstaan. Met de aanpassing van het plan wordt een nieuwe en veilige voetgangers-/fietsers oversteek op de Gelderseweg gerealiseerd.

Inspelen op klimaatverandering

Ook bedrijventerreinen moeten geschikt gemaakt worden om mogelijke gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Klimaatadaptatiemaatregelen zijn hier prima toe te passen. In het plan wordt bijvoorbeeld voorgesteld om wadi’s aan te leggen. Een wadi is een groene greppel. Het overtollige water kan bij zware regenbuien hier worden opgevangen of bij droogte als wateropslag gebruikt worden. De wal om het terrein heen zou minder vaak gemaaid kunnen worden. Dat komt ten goede aan de biodiversiteit in Zeewolde.

Akkoord van de raad

Na akkoord van de raad kan het plan worden uitgewerkt en uitgevoerd.Advertentie