Zeewolde

“Meer hangplekken nodig voor jongeren in Zeewolde”

Jongeren in Zeewolde willen al jaren meer hangplekken in het dorp, maar het is nog niet gelukt dit voor elkaar te krijgen. Dat zegt straathoekwerker Marin Jongetjes. Het kan volgens haar een middel zijn om de toegenomen overlast van jongeren te verminderen. Daarnaast is het volgens haar belangrijk om meldingen te maken van overlast en jongeren aan te spreken.

Op dit moment ziet Marin Jongetjes maar één officiële hangplek voor jongeren, terwijl jongeren niet allemaal bij elkaar willen staan: “Je merkt dat jongeren vaak zeggen: ‘als we in het dorp staan dan word ik naar de skatebaan gestuurd, maar ik wil helemaal niet staan op de skatebaan’. We kunnen natuurlijk meer plekken realiseren met elkaar. Waar jongeren gewoon kunnen staan, zijn, of hangen.”

“Meer hangplekken nodig voor jongeren in Zeewolde”

Jongeren in Zeewolde willen al jaren meer hangplekken in het dorp, maar het is nog niet gelukt dit voor elkaar te krijgen. Dat zegt straathoekwerker Marin Jongetjes. Het kan volgens haar een middel zijn om de toegenomen overlast van jongeren te verminderen. Daarnaast is het volgens haar belangrijk om meldingen te maken van overlast en jongeren aan te spreken.

Op dit moment ziet Marin Jongetjes maar één officiële hangplek voor jongeren, terwijl jongeren niet allemaal bij elkaar willen staan: “Je merkt dat jongeren vaak zeggen: ‘als we in het dorp staan dan word ik naar de skatebaan gestuurd, maar ik wil helemaal niet staan op de skatebaan’. We kunnen natuurlijk meer plekken realiseren met elkaar. Waar jongeren gewoon kunnen staan, zijn, of hangen.”

Meer officiële hangplekken is volgens Marin een manier om de overlast door jongeren tegen te gaan, omdat er dan beter toezicht gehouden kan worden op de jongeren. “Zolang er geen toezicht is hebben ze ook alle vrijheid. Dan is het lastig als we met z’n allen verwachten dat die jongeren met die vrijheid super verstandig omgaan.”

In 2020 kwamen er 199 meldingen van jongerenoverlast binnen bij de gemeente, bijna een verdriedubbeling ten opzichte van de jaren daarvoor. In de eerste vier maanden van dit jaar kwamen er 34 meldingen binnen, zo blijkt uit de veiligheidscijfers. Dat is iets minder dan in dezelfde periode in 2020, maar meer dan de jaren daarvoor. Marin denkt dat de maatregelen van de corona crisis voor een deel gezorgd voor meer overlast door jongeren.

Volgens Marin geven jongeren al jarenlang aan meer hangplekken te willen, alleen lukt dat niet. “Dat heeft jaren vastgelopen omdat daar in bestemmingsplannen bijvoorbeeld geen plekken voor zijn. Dan kom je natuurlijk in een bureaucratisch iets waar dan heel weinig mogelijkheden in zitten. En ik denk dat wij daar veel meer uit kunnen halen. Daarmee kunnen we jongeren een groot plezier doen, maar dan uiteindelijk doen we onszelf dan ook een groot plezier.”

Eigenlijk had er bij de indeling van de wijken al meer rekening gehouden moeten worden met hangplekken voor jongeren, vindt Marin. Maar ze ziet nu Zeewolde gaat uitbreiden ook een kans om in nieuwe wijken vanaf het begin al rekening te houden met twaalf plus plekken. In de nieuwe polderwijk wordt daar nu al over gesproken: “Dat is nog in het beginstadium, dus ik kan nog niet zeggen van het loopt allemaal super fantastisch en iedereen is helemaal enthousiast. Nee, er worden ook veel vragen gesteld, en terecht. Maar wat je wel ziet is dat mensen daarbij worden betrokken. Van hé, hoe kunnen we samen ervoor zorgen dat zo’n plek gerealiseerd kan worden. Dat is super positief. En ik ben blij dat de gemeente dat ook serieus heeft opgepakt om te kijken hoe dat ook mogelijk gemaakt kan worden.”

jongeren

Meer hangplekken en toezicht gaat volgens Marin helpen, maar daarmee is de overlast niet direct opgelost. Daar is volgens haar meer voor nodig omdat het om complexe situaties gaat. Burgemeester Gerrit Jan Gorter zei in april nog dat de oplossing bij de ouders ligt die volgens hem nu tekort schieten, maar dat is volgens Marin te kort door de bocht. “Ik denk, we hebben een hele buurt dan nodig. Je hebt ook scholen nodig. Je hebt volwassenen nodig die invloed hebben op jongeren. De verantwoordelijkheid ligt gewoon niet alleen bij ouders, die ligt breder. Mijn advies zou zijn: zorgt dat je meerdere volwassenen heb die invloed hebben op je kind. 

“We zeggen vaak: it takes a village to raise a child” - Marin Jongetjes, straathoekwerker

Het doen van meldingen kan volgens Marin ook helpen. “Haal jongeren uit de anonimiteit. Op het moment dat jongeren in de anonimiteit zitten blijven de problemen ook bestaan. Als het eruit komt kunnen we er ook iets mee doen”. Ook het aanspreken van jongeren kan volgens haar helpen: “Ik weet dat dat voor veel mensen ook veel ingewikkelder ligt dan het lijkt. Of het gegrond is of niet, dat is altijd een discussie. Maar wat ik vaak van jongeren terug hoor is dat ze helemaal niet gezien willen worden als die vervelende hangjongeren.”

“Meer hangplekken nodig voor jongeren in Zeewolde”
Watch the video

Meer officiële hangplekken is volgens Marin een manier om de overlast door jongeren tegen te gaan, omdat er dan beter toezicht gehouden kan worden op de jongeren. “Zolang er geen toezicht is hebben ze ook alle vrijheid. Dan is het lastig als we met z’n allen verwachten dat die jongeren met die vrijheid super verstandig omgaan.”

In 2020 kwamen er 199 meldingen van jongerenoverlast binnen bij de gemeente, bijna een verdriedubbeling ten opzichte van de jaren daarvoor. In de eerste vier maanden van dit jaar kwamen er 34 meldingen binnen, zo blijkt uit de veiligheidscijfers. Dat is iets minder dan in dezelfde periode in 2020, maar meer dan de jaren daarvoor. Marin denkt dat de maatregelen van de corona crisis voor een deel gezorgd voor meer overlast door jongeren.

Volgens Marin geven jongeren al jarenlang aan meer hangplekken te willen, alleen lukt dat niet. “Dat heeft jaren vastgelopen omdat daar in bestemmingsplannen bijvoorbeeld geen plekken voor zijn. Dan kom je natuurlijk in een bureaucratisch iets waar dan heel weinig mogelijkheden in zitten. En ik denk dat wij daar veel meer uit kunnen halen. Daarmee kunnen we jongeren een groot plezier doen, maar dan uiteindelijk doen we onszelf dan ook een groot plezier.”

Eigenlijk had er bij de indeling van de wijken al meer rekening gehouden moeten worden met hangplekken voor jongeren, vindt Marin. Maar ze ziet nu Zeewolde gaat uitbreiden ook een kans om in nieuwe wijken vanaf het begin al rekening te houden met twaalf plus plekken. In de nieuwe polderwijk wordt daar nu al over gesproken: “Dat is nog in het beginstadium, dus ik kan nog niet zeggen van het loopt allemaal super fantastisch en iedereen is helemaal enthousiast. Nee, er worden ook veel vragen gesteld, en terecht. Maar wat je wel ziet is dat mensen daarbij worden betrokken. Van hé, hoe kunnen we samen ervoor zorgen dat zo’n plek gerealiseerd kan worden. Dat is super positief. En ik ben blij dat de gemeente dat ook serieus heeft opgepakt om te kijken hoe dat ook mogelijk gemaakt kan worden.”

jongeren

Meer hangplekken en toezicht gaat volgens Marin helpen, maar daarmee is de overlast niet direct opgelost. Daar is volgens haar meer voor nodig omdat het om complexe situaties gaat. Burgemeester Gerrit Jan Gorter zei in april nog dat de oplossing bij de ouders ligt die volgens hem nu tekort schieten, maar dat is volgens Marin te kort door de bocht. “Ik denk, we hebben een hele buurt dan nodig. Je hebt ook scholen nodig. Je hebt volwassenen nodig die invloed hebben op jongeren. De verantwoordelijkheid ligt gewoon niet alleen bij ouders, die ligt breder. Mijn advies zou zijn: zorgt dat je meerdere volwassenen heb die invloed hebben op je kind. 

“We zeggen vaak: it takes a village to raise a child” - Marin Jongetjes, straathoekwerker

Het doen van meldingen kan volgens Marin ook helpen. “Haal jongeren uit de anonimiteit. Op het moment dat jongeren in de anonimiteit zitten blijven de problemen ook bestaan. Als het eruit komt kunnen we er ook iets mee doen”. Ook het aanspreken van jongeren kan volgens haar helpen: “Ik weet dat dat voor veel mensen ook veel ingewikkelder ligt dan het lijkt. Of het gegrond is of niet, dat is altijd een discussie. Maar wat ik vaak van jongeren terug hoor is dat ze helemaal niet gezien willen worden als die vervelende hangjongeren.”

Advertentie