Loading...

Steenbreek foto dieren
Meer vogels in de tuin?

Veel mensen vinden het leuk en gezellig wanneer er vogels in hun tuin te zien zijn. Het is opvallend dat lang niet alle tuinen fijne plekken zijn voor vogels om daar te zijn. Een versteende tuin is daar een goed voorbeeld van. Met enkel een vetbol ophangen of vogels bijvoeren in een versteende tuin trek je geen vogels die in je tuin verblijven.

Hoe kun je ervoor zorgen dat je een tuin zo inricht dat vogels er graag vertoeven? ‘Veel mensen voeren in de winter vogels, omdat ze het gezellig vinden wanneer er leven in hun tuin is. Belangrijke voorwaarden voor vogels om in een tuin te zijn, is dat er voldoende voedsel is, dat het er veilig is en dat de vogels zich kunnen voortplanten’, vertelt Marjanne Klok van Vogelbescherming. Hoe kun je daarvoor zorgen? Door stenen te vervangen door planten. Marjanne: ‘Planten die geschikt zijn, zijn besdragende planten, planten die insecten aantrekken en die bescherming bieden. Kies een variatie aan soorten zodat  er jaarrond voedsel en schuilgelegenheid is.’

Veiligheid
Veiligheid creëer je door bijvoorbeeld een stekelige struik in de tuin te plaatsen. ‘Wanneer een sperwer of ander roofvogel over vliegt, kan de tuinvogel daar de bescherming zoeken. Wanneer je bijvoert, is het belangrijk dat je dit niet op een open plek - zoals in het midden van een grasveld -aanbiedt, maar bijvoorbeeld dichtbij een struik waar de vogel het voedsel veilig kan opeten of letterlijk de kat uit de boom kan kijken.

Voortplanting
Veel vogels gebruiken graag een nestkast. Om in te broeden, maar ook om in te slapen. Denk bijvoorbeeld aan de kool- en pimpelmees. Andere vogels maken zelf een nestje in de struiken, zoals de merel. Een nestkast in een groene, vogelvriendelijke tuin helpt vogels om hun jongen groot te brengen.

Voedertip
Wanneer je wilt bijvoeren, biedt dan geen vetbollen in van die groene netjes aan. In dit plastic materiaal kunnen vogels verstrikt raken. Bovendien genereert het zwerfafval. 

Geïnspireerd
Ben je geïnspireerd geraakt en wil je meer vogels in de tuin? Doe de gratis postcodecheck en krijg makkelijke en praktische tips voor vogels in jouw buurt.

25 vogels die veel in tuinen voorkomen in alfabetische volgorde:

 • Boomklever
 • Boomkruiper
 • Ekster
 • Gaai
 • Groenling
 • Grote bonte specht
 • Halsbandparkiet
 • Heggenmus
 • Houtduif
 • Huismus
 • Kauw
 • Kokmeeuw
 • Koolmees
 • Merel
 • Pimpelmees
 • Ringmus
 • Roodborst
 • Spreeuw
 • Staartmees
 • Stadsduif
 • Turkse tortel
 • Vink
 • Winterkoning
 • Zanglijster
 • Zwarte kraai