Zeewolde

MER ziet graag grotere ambities Meta

De mogelijke komst van het hyperscale datacenter in Trekkersveld 4 kan rekenen op steun van de MER-commissie. De commissie voor de milieueffectrapportage heeft nog wel een boodschap richting ontwikkelaar Meta wat betreft de energieopwekking, zo zei voorzitter Harry Webers in het programma 'Zeewolde Kiest'.

De MER, een belangrijk onderdeel bij de totstandkoming van het bestemmingsplan, heeft na uitgebreide bestudering op gebieden als energie, verkeer, geluid, natuur, ontgrondingen en waterkwaliteit een positief advies gegeven. Daarbij gaf men de gemeente Zeewolde een compliment voor de stikstof-oplossing. ‘Er is een alternatief gevonden waarbij 98% minder stikstof terecht zal komen op natuurgebied de Veluwe’, schreef de MER in haar rapport.

MER ziet graag grotere ambities Meta

‘Dit is een schoolvoorbeeld voor andere projecten in Nederland. Het laat de meerwaarde zien van het uitvoeren van stikstofberekeningen in de bouwfase van een project.’

Webers stond in Zeewolde Kiest nog wel even stil bij de energie. “Wij hebben in beginsel aangegeven dat men moest nadenken over de eigen energieopwekking.” Maar daarbij vindt Webers dat Meta ook wat meer zou kunnen betekenen voor de omgeving. “Wij vinden energie een groot thema. Het datacenter heeft behoefte aan 1.380 gigawattuur per jaar. Maar het is een terrein van 166 hectare, waarvan er zo’n 40 wordt bebouwd. Weet dat je per hectare één megawattuur vermogen zou kunnen realiseren. Mag de ambitie dan wat groter zijn? Er is ruimte om meer te realiseren.”

Audio fragment

voorzitter Harry Webers

Advertentie