Zeewolde

Meta levert twintig jaar gratis restwarmte

Na de komst van het datacenter van Meta in de gemeente Zeewolde wordt de restwarmte voor een periode van twintig jaar gratis geleverd en ook wil men meebetalen aan een warmtenet. Dat blijkt uit de Anterieure Overeenkomst die vrijdag deels openbaar is gemaakt. Hierin zijn afspraken gemaakt tussen gemeente, provincie en Polder Networks, het door Meta opgerichte tussenbedrijf.

Uit de Anterieure Overeenkomst blijkt dat:

- Polder Networks zich ten doel stelt 100% hernieuwbare energie voor het Datacenter Project in te kopen en de toepassing van zonnepanelen op eigen terrein waar mogelijk te realiseren.

Meta levert twintig jaar gratis restwarmte

- de drie partijen het Datacenter Project zien als een belangrijke kans voor stimulering van de lokale en regionale economie door zoveel mogelijk lokale en regionale bedrijven in te schakelen waar redelijkerwijs mogelijk.

- de gemeente een groot deel van de benodigde gronden verworven heeft en doorgeleverd heeft aan Polder Networks. “Er zijn afspraken gemaakt over de verwerving van de gronden welke nog bij andere partijen in eigendom zijn zoals bijvoorbeeld het Rijks Vastgoed Bedrijf.”

- Polder Networks, voor eigen rekening en risico, zorgdraagt voor de aansluiting ten behoeve van het Project op de nuts-, telecommunicatie- c.q. datavoorzieningen, riolering en wegen op eigen terrein, alsmede voor de aanleg van een hoogspanningsverbinding/netstation met TenneT.

- de doorstroming van het verkeer op de Gooiseweg N305 ter hoogte van het kruispunt met de Ganzenweg N302 verbeterd moet worden en de wens van Polder Networks is om een eigen aansluiting op de Gooiseweg te realiseren.

- er voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Trekkersveld IV en de Datacenter Locatie door de gemeente verkeersmaatregelen worden getroffen. Zo komt er een brug vanaf de Assemblageweg over de Baardmeesvaart, worden er wegen met naastliggend fietspad aangelegd op het bedrijventerrein Trekkersveld IV en volgt er een aansluiting op de nieuwe weg, parallel aan de Baardmeesweg.

- de gemeente Zeewolde ter compensatie voor het wegnemen van 35 hectare agrarisch landschap de Baardmeestocht zal verbreden. 

Verder blijken er met Polder Networks afspraken te zijn gemaakt om binnen het plangebied van het bestemmingsplan Trekkersveld IV 20 MWp - 1 megawatt = 1.000.000 watt piekvermogen te realiseren: 13 MWp op het terrein van Polder Networks en 7 MWp op het bedrijfsterrein van de gemeente Zeewolde. Meta ondersteunt en investeert in de lange termijn vitaliteit en ontwikkeling van de regio’s waar haar datacenters zijn gevestigd.

Landelijke discussie over datacenters

Wethouder Egge Jan de Jonge: “Er is sinds de bekendmaking van de mogelijke komst van Meta naar Zeewolde veel landelijke discussie over datacenters. Dat is goed, maar die discussie moet wel gevoerd worden op basis van feiten. Het is daarom goed vandaag met Meta en de provincie Flevoland de samenvatting te delen van de afspraken die we samen gemaakt hebben. Meta’s datacenters behoren tot de meest duurzame datacenters ter wereld. Daarnaast staan ze bekend om hun lokale betrokkenheid met hun community programma’s. Dat kunnen we nu ook laten zien met deze door alle partijen ondertekende overeenkomst.”

Documenten:

Anterieure Overeenkomst Meta 

Advertentie