Zeewolde

Milieucommissie adviseert op de rem te trappen voor vergunnen datacenter

De mogelijke komst van een datacenter in Zeewolde houdt de gemoederen flink bezig. De gemeenteraad van Zeewolde heeft voor volgende week donderdag een extra raadsvergadering belegd, maar de commissie voor de milieueffectrapportage adviseert alvast te wachten met de vergunningverlening.

De commissie heeft zich gericht op de milieu-effecten van het datacenter en legt de nadruk op de hoeveelheid bouwverkeer die komt kijken bij de aanleg ervan. Zij geeft aan dat het niet duidelijk is welk effect de extra vervoersbewegingen hebben op het Natura 2000-gebied Veluwe. Zolang dit niet duidelijk is, adviseert de milieucommissie de gemeente Zeewolde alsmede de provincie Flevoland te wachten met het verlenen van een vergunning.

Milieucommissie adviseert op de rem te trappen voor vergunnen datacenter

Daarbij zouden gemeente en provincie ook de gevolgen voor de bevoorradingsgebieden van vogels en de effecten van hoogspanningsmasten moeten onderzoeken, vindt de milieucommissie.

Advertentie