Loading...

Nachtelijke werkzaamheden verkeerslichten
Nachtelijke werkzaamheden verkeerslichten

De komende weken worden op 6 kruispunten in Flevoland de verkeerslichten vervangen. De kruispunten blijven open maar het verkeer moet wel rekening houden met hinder. Met deze vervangingen blijft de doorstroming van het verkeer ook de komende jaren goed geregeld. Daarnaast kan met de nieuwe verkeersregelkasten flexibeler worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld communicatie met intelligente voertuigen.

Overzicht werkzaamheden

Het kruispunt Trekvogelpad- Oostvaarderdersdijk, daar beginnen ze 18 september met voorbereidingen en er is hinder tussen 21 t/m 24 september, gedurende de dagen.

Het kruispunt Ganzeweg- Sternweg, daar beginnen ze op 18 september met voorbereidingen en er is hinder tussen 29 t/m 30 september, na 19:30.

Het kruispunt Larserweg – Gooiseweg, daar beginnen ze op 24 september met voorbereidingen en er is hinder van 30 sept t/m 1 oktober na 19.30 uur.

Het kruispunt Tussenring – Buitenhoutsedreef, daar beginnen ze op 1 oktober met voorbereidingen en er is hinder van 7 oktober t/m 8 oktober na 19.30 uur.

Het kruispunt  Waterlandseweg – Nederstichtselaan, daar beginnen ze op 7 oktober met voorbereidingen en er is hinder van 13 oktober t/m 14 oktober na 19.30 uur.

Het kruispunt Polderdreef – Grote Vaartweg, daar beginnen ze op 7 oktober met voorbereidingen en er is hinder van 14 oktober t/m 15 oktober na 19.30 uur.

Verkeershinder

Om de verkeershinder te beperken worden de meeste werkzaamheden in de avond en nacht uitgevoerd.

De werkzaamheden starten om 19.30 uur en zijn voor de ochtendspits afgerond. Alleen de werkzaamheden aan het Trekvogelpad vinden overdag, buiten de spits, plaats. Op alle kruispunten heeft het verkeer normaal doorgang maar om veilig te kunnen werken is slechts 1 rijstrook beschikbaar. Overdag werkt alles normaal. Bij de buiten gebruik stelling van de verkeerslichten worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te begeleiden. De verkeersregelingen worden na vervanging, zoals gebruikelijk, nauwgezet gevolgd en zo nodig geoptimaliseerd.

Voorbereidende werkzaamheden

Voorafgaand aan de vervangingen vinden voorbereidende werkzaamheden in de berm plaats. De verkeerslichten werken dan normaal en de rijbaanindeling blijft ongewijzigd. Het verkeer zal vrijwel geen hinder ervaren.

Energiereductie

Gelijktijdig met het vervangen van de verkeerskast worden ook de armaturen (verkeerslichten) vervangen. De aanwezige LED units langs en boven de weg zijn 15 jaar oud en hebben de einde van de levensduur bereikt. De nieuwe te plaatsen LED units zijn van de nieuwste generatie en verbruiken minder energie en zijn daarmee duurzamer.