Zeewolde

Nationaal Programma Onderwijs: herstel onderwijsvertraging na corona

De gemeente Zeewolde heeft van de Rijksoverheid € 311.000,- gekregen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om onderwijsvertraging door corona te herstellen. Het doel van het Nationaal Programma Onderwijs is om leerlingen te helpen hun gaven en talenten tot bloei te brengen, ondanks de coronacrisis en de gevolgen hiervan voor het onderwijs.

Het geld is bestemd voor peuters in het voorschoolse onderwijs en voor leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs. Het programma is verlengd tot en met het schooljaar 2024-2025 en start naar verwachting in mei van dit jaar. Het bedrag wordt besteed aan activiteiten door lokale partners.
Dankzij het bedrag van de rijksoverheid kan de gemeente nu met scholen en lokale partijen nog meer stappen zetten om te werken aan herstel en ontwikkeling bij kinderen als gevolg van corona.

Nationaal Programma Onderwijs:  herstel onderwijsvertraging na corona.

Onderzoek naar behoefte in Zeewolde

Om het bedrag goed te kunnen besteden is er eerst onderzoek gedaan naar de behoefte in Zeewolde. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is een aanbod van activiteiten samengesteld. Het is een divers programma, aangeboden door lokale partners en met activiteiten voor de doelgroep.
Het programma is gericht op
● het vergroten van welzijn en versterken van sociaal-emotionele vaardigheden;
● op het verkleinen van de kansenongelijkheid;
● het versterken van de ouder-kind relatie.

Lokale partijen helpen de onderwijsvertraging te herstellen

Het Jongerenwerk, de Buurtsportcoaches, Nummer 13 en Stichting de Verbeelding&Co hebben activiteiten ontwikkeld die zich richten op het vergroten van het welzijn en talentontwikkeling. De activiteiten zijn voor peuters, kinderen en jongeren, die zich zowel tijdens als na schooltijd afspelen.
De Bibliotheek richt zich op het terugdringen van kansenongelijkheid en taal- en leesontwikkeling van kinderen. Er worden ook trainingen gegeven om de sociaal-emotionele weerbaarheid te vergroten. Maatschappelijke Dienst Flevoland (MDF) krijgt urenuitbreiding en kan zich nu nog meer inzetten op de ouder-kind relatie en vroegsignalering. Tactus richt zich voornamelijk op het gebruik van middelen en sociale media.

Start eind mei 2022
Het programma start naar verwachting in mei van dit jaar. Het college van Burgemeester & Wethouders is blij met de brede besteding van deze middelen.

 

Advertentie