Loading...

Nieuw bestemmingsplan turborotonde Ganzenweg-Knardijk
Wijziging bestemmingsplan voor ongelijkvloerse kruising Ganzenweg-Knardijk

Uit onderzoek blijkt dat door de toename van het verkeer op de turboronde bij de kruising Ganzenweg-Knardijk problemen ontstaan.

In de avondspits treedt vaak filevorming op voor het verkeer vanuit de richting Lelystad in de richting van Harderwijk en is er sprake van verkeersproblemen in de overige richtingen. Verwacht wordt dat de jaarlijkse verkeersgroei met 1,74% zal toenemen. Dit zal leiden tot langere wachttijden tijdens de spits en een afnemende verkeersveiligheid bij de rotonde. Om dit verkeersknelpunt aan te pakken wil de provincie Flevoland het kruispunt aanpassen tot een ongelijkvloerse kruising.

De gemeente moet het bestemmingsplan wijzigen om de aanpassing van de kruising mogelijk te maken. Hiervoor zijn twee varianten uitgewerkt. Voor één van de varianten moet de dijk worden verlegd. Hiervoor wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER biedt informatie om een goede afweging te maken tussen de twee alternatieven en deze vast te leggen in het bestemmingsplan. Notitie reikwijdte en detailniveau.

Eerst is een notitie reikwijdte en detailniveau MER gemaakt. Hierin staat beschreven op welke manier de effecten op het milieu worden onderzocht. Deze notitie heeft tot doel een ieder te informeren over het voornemen en aan te geven op welke manier alternatieven en milieueffecten in het kader van het MER worden onderzocht. De notitie ligt tot en met 7 mei 2019 ter inzage bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde en via www.zeewolde.nl/kennisgeving. Op de website staat ook informatie hoe u een zienswijze kunt indienen.