Zeewolde

Nieuw renovatieplan activiteitencentrum De Meermin

De gemeente Zeewolde gaat een volgende stap zetten op weg naar de grondige opknapbeurt van welzijnscentrum de Meermin en jongerencentrum de Eclips. Het college van burgemeester en wethouders laat onderzoeken hoe de renovatie het best gedaan kan worden. Daarbij onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om kerkgebouw Open Haven bij de Meermin te betrekken.

Wethouder Erik van de Beld (sociaal domein): “De gemeente ziet in Open Haven een uniek en historisch Zeewoldens gebouw met een perfecte ligging in het centrum. Dit willen we natuurlijk graag behouden.”

Nieuw renovatieplan activiteitencentrum De Meermin

De gemeente Zeewolde gaat een volgende stap zetten op weg naar de grondige opknapbeurt van welzijnscentrum de Meermin en jongerencentrum de Eclips. Het college van burgemeester en wethouders laat onderzoeken hoe de renovatie het best gedaan kan worden. Daarbij onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om kerkgebouw Open Haven bij de Meermin te betrekken.

Wethouder Erik van de Beld (sociaal domein): “De gemeente ziet in Open Haven een uniek en historisch Zeewoldens gebouw met een perfecte ligging in het centrum. Dit willen we natuurlijk graag behouden.”

Het college zou het gebouw echter niet alleen voor kerkelijke activiteiten, maar ook voor welzijnsactiviteiten en culturele activiteiten willen gebruiken. “De ruimte voor activiteiten in het centrum van het dorp wordt hierdoor flink vergroot, waarmee een wens van vele organisaties en inwoners in vervulling gaat. Het samen optrekken van gemeente en Open Haven levert een bijdrage aan meer verbinding binnen het dorp.”

Uitgangspunt is verder dat de drie kerkgenootschappen het gebouw kunnen blijven gebruiken voor diensten, vieringen, ontmoetingen en vergaderingen. De eigenaren van Open Haven, de Protestantse Gemeente Zeewolde en de Rooms Katholieke Parochie hebben de gemeente gevraagd mee te denken over de instandhouding van het kerkcentrum. Beide kerkbesturen onderzoeken de mogelijkheden voor de toekomst van Open Haven. “De kosten voor onderhoud en beheer van het gebouw worden steeds lastiger te dragen voor de kerkgenootschappen. Op deze manier werken we langs verschillende sporen naar een mooie toekomst voor de Open Haven en de Meermin. De gemeente onderzoekt daarbij ook de koop van het gebouw.”

Gesprekken

De plannen voor de Meermin en de inzet van Open Haven moeten de komende maanden vorm krijgen. Om een goed beeld te krijgen van de wensen van inwoners, gebruikers en toekomstige gebruikers gaat de gemeente eind juni met hen in gesprek. Ook komt er een burgerpeiling.

De gemeenteraad neemt na de zomer een besluit over de plannen. De werkzaamheden moeten dan nog voorbereid worden. Die gaan dan na de zomer van 2024 van start.

Weerstand

Eerdere verbouwingsplannen voor De Meermin zijn op veel politieke weerstand gestuit. Na kritieken vanuit D66, ChristenUnie, CDA, Burgerbelang, VVD, Zeewolde Liberaal en PvdA heeft toenmalig wethouder Steven Scheffer de conclusie getrokken dat de plannen beter konden worden teruggegeven. Voorstander Leefbaar Zeewolde beloofde haar kiezers tijdens de Algemene Beschouwingen van eind vorig jaar dit punt weer op de agenda te zetten. Saillant detail: deze partij heeft met tien zetels nu een absolute meerderheid in de gemeenteraad.

Nieuw renovatieplan activiteitencentrum De Meermin
Watch the video

Het college zou het gebouw echter niet alleen voor kerkelijke activiteiten, maar ook voor welzijnsactiviteiten en culturele activiteiten willen gebruiken. “De ruimte voor activiteiten in het centrum van het dorp wordt hierdoor flink vergroot, waarmee een wens van vele organisaties en inwoners in vervulling gaat. Het samen optrekken van gemeente en Open Haven levert een bijdrage aan meer verbinding binnen het dorp.”

Uitgangspunt is verder dat de drie kerkgenootschappen het gebouw kunnen blijven gebruiken voor diensten, vieringen, ontmoetingen en vergaderingen. De eigenaren van Open Haven, de Protestantse Gemeente Zeewolde en de Rooms Katholieke Parochie hebben de gemeente gevraagd mee te denken over de instandhouding van het kerkcentrum. Beide kerkbesturen onderzoeken de mogelijkheden voor de toekomst van Open Haven. “De kosten voor onderhoud en beheer van het gebouw worden steeds lastiger te dragen voor de kerkgenootschappen. Op deze manier werken we langs verschillende sporen naar een mooie toekomst voor de Open Haven en de Meermin. De gemeente onderzoekt daarbij ook de koop van het gebouw.”

Gesprekken

De plannen voor de Meermin en de inzet van Open Haven moeten de komende maanden vorm krijgen. Om een goed beeld te krijgen van de wensen van inwoners, gebruikers en toekomstige gebruikers gaat de gemeente eind juni met hen in gesprek. Ook komt er een burgerpeiling.

De gemeenteraad neemt na de zomer een besluit over de plannen. De werkzaamheden moeten dan nog voorbereid worden. Die gaan dan na de zomer van 2024 van start.

Weerstand

Eerdere verbouwingsplannen voor De Meermin zijn op veel politieke weerstand gestuit. Na kritieken vanuit D66, ChristenUnie, CDA, Burgerbelang, VVD, Zeewolde Liberaal en PvdA heeft toenmalig wethouder Steven Scheffer de conclusie getrokken dat de plannen beter konden worden teruggegeven. Voorstander Leefbaar Zeewolde beloofde haar kiezers tijdens de Algemene Beschouwingen van eind vorig jaar dit punt weer op de agenda te zetten. Saillant detail: deze partij heeft met tien zetels nu een absolute meerderheid in de gemeenteraad.

Advertentie