Zeewolde

Nieuwbouw sportcomplex Het Baken

Zeewolde krijgt een nieuw zwembad, maar ook een nieuwe sporthal.

Een sportcomplex dat vooruitstrevend is in duurzaamheid
: all-electric, met een hoge isolatiewaarde, met herbruikbare materialen en klaar voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verwarming.
Belangrijke zaken waarmee het totale complex duurzamer wordt dan in het landelijk bouwbesluit staat beschreven. Zoals iedereen ook mag verwachten van de duurzaamste gemeente van Nederland.

Nieuwe sporthal
Uit de informatie van de aannemers bleek dat de technische staat niet voldoet aan de gestelde eisen.  Zo is de draagconstructie van het dak niet stevig genoeg  voor het aantal benodigde zonnepanelen.  De vloer van de sporthal wordt verlengd. De aannemer gaf aan dat bij een verlenging van de huidige vloer risico is op verzakking. Groot voordeel van nieuwbouw is, dat er geen tijdelijke voorziening  tijdens de bouw moet worden georganiseerd.  Voldoende  redenen om te kiezen voor totale nieuwbouw en niet voor renovatie.

Impressie Het Baken

Aan de slag
Van Norel Bouwgroep en Hellebrekers Installatietechniek werken samen aan het nieuwe sportcomplex. Zij wonnen de aanbesteding voor dit omvangrijke project. De gemeente heeft alle vertrouwen in de bouwplannen en werkwijze van deze twee partijen.
Vanuit de gemeente is duidelijk gesteld dat gebruikers en personeel van Het Baken  worden betret okken bij de inrichting  van het gebouw.  Zo snel als mogelijk worden dan ook  avonden georganiseerd om gezamenlijk aan de slag te gaan met het voorlopig  ontwerp voor  de binnenkant. Het definitief ontwerp kan dan eind van dit jaar worden gemaakt.

Voorlopige planning
Om de nieuwbouw te kunnen realiseren krijgen gebruikers te maken met sluiting van het complex. Het zwembad sluit medio oktober. Momenteel vinden er gesprekken plaats met zwembaden in de regio. In de raadsvergadering van mei /juni  wordt hiervoor krediet gevraagd. Gebruikers van het zwembad worden uiterlijk vóór de zomervakantie  geïnformeerd.

De sporthal sluit van mei 2021 tot en met augustus 2021. Afstemming over   gebruik en sluiting van de sporthal, vindt plaats in overleg met de verenigingen en de scholen. Zij ontvangen hiervoor begin 2021 een uitnodiging.

Als de totale nieuwbouw verloopt volgens bovenstaande planning, wordt het nieuwe sportcomplex in het voorjaar 2022 feestelijk geopend.

Nieuw sportcomplex op een nieuw plein
Het nieuwe sportcomplex met een transparante uitstraling vraagt om herinrichting van het plein. Wethouder Ewout Suithoff  roept belangstellenden op om samen met de stedenbouwkundige een herinrichtingsplan te maken voor het plein. De oproep wordt gedaan via social media en de gemeentepagina in de Zeewolde Actueel.

Website nieuwbouw Het Baken
Meer  informatie over de nieuwbouw van sportcomplex  Het Baken staat op www.sportzeewolde.nl .

Advertentie