Loading...

Nieuwe commissaris Woonpalet
Nieuwe commissaris Woonpalet

Isabella Costermans is toegetreden tot de raad van commissarissen van Woonpalet in Zeewolde. Haar specialisme als commissaris is ‘Vastgoed en Financiën’. Daarbij is zij voorzitter geworden van de auditcommissie. Costermans trad toe na het vertrek van Gemma Oosterman wier zittingstermijn was verstreken.

Costermans

Costermans  (1973) is sinds 2006 werkzaam binnen Vastgoed, Financiën en Facilitaire Dienstverlening. Daardoor heeft ze een brede kennis van deze vakgebieden en biedt daarmee een toegevoegde waarde aan de RvC. Op dit moment is ze werkzaam op het Griftland college in Soest als Hoofd Facilitaire Dienst.

Costermans viel tijdens de selectieprocedure op door haar open houding en toegankelijkheid. Ze is een actieve Zeewoldenaar die een groot netwerk heeft, onder andere door het vervullen van vrijwilligersfuncties binnen scholen en een sportvereniging in Zeewolde. Daarmee is Costermans niet alleen wat haar vakkennis betreft, maar zeker ook wat haar lokale verankering betreft, een aanwinst voor de RvC.

De voltallige RvC

De rvc van Woonpalet houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Woonpalet. Daarnaast adviseert de rvc het bestuur. Met de komst van Costermans is de RvC weer op volle sterkte. De RvC bestaat nu uit Ruud Schouwaert (voorzitter) met als specialisme juridische zaken, Fred Kappers (vicevoorzitter) met als specialisme volkshuisvesting, Lianne Suurland met als specialisme financiën, Marieke Doddema met als specialisme maatschappelijke zaken en Isabelle Costermans met als specialisme Vastgoed en Financiën.