Zeewolde

Nominatie participatiepenning voor Philadelphia Zeewolde

Wethouder Egge Jan de Jonge van de gemeente Zeewolde heeft namens het college van burgemeester en wethouders de felicitaties overgebracht aan Erica Schagen, coördinerend begeleider, van Philadelphia Zeewolde voor de nominatie van de Flevolandse Participatiepenning 2019. De Participatiepenning wordt uitgereikt tijdens het ondernemersevent van de Stichting Flevopenningen op 12 april bij de Duits Nederlandse Windtunnel (DNW) in Marknesse.

Ook dit jaar zijn er zes maatschappelijk betrokken Flevolandse bedrijven genomineerd voor de Participatiepenning. Philadelphia Zeewolde is één van de zes genomineerde bedrijven uit Flevoland...

Nominatie participatiepenning voor Philadelphia Zeewolde

Philadelphia Zeewolde is door gemeente Zeewolde voorgedragen als maatschappelijk betrokken bedrijf, dat zich het afgelopen jaar het meest onderscheiden heeft in het kader van de Participatiewet en de Banenafspraak in het bijzonder.

Philadelphia biedt sinds een aantal jaar, op drie locaties in Zeewolde, betaald en onbetaald werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (al dan niet met een beperking). Met de komst van de Participatiewet timmert Philadelphia Zeewolde extra actief aan de weg.  Op de drie locaties biedt men zowel vrijwilligersmogelijkheden, werkervaringsplaatsen als betaald werk. Philadelphia ziet en gelooft in de talenten van mensen en investeert hierin. Wethouder Egge Jan de Jonge feliciteerde de genomineerde werkgever van harte en bracht een feestelijk bloemetje mee. Het bloemetje werd overhandigd aan Erica Schagen die benadrukte dat de goede samenwerking met collega’s en de teams van de locaties ten grondslag ligt aan dit succes.  


De Participatiepenning wordt mogelijk gemaakt door het samenwerkingsverband Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF). RWF is een actiegericht samenwerkingsverband van werknemers- en werkgeversorganisaties, vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, UWV en gemeenten in de arbeidsregio Flevoland. Onder de noemer ‘Flevoland Werkt!’ werken de partijen intensief samen aan de realisatie van een inclusieve arbeidsmarktregio waarin niemand aan de kant staat.

Op de foto van links naar rechts:
wethouder Egge Jan de Jonge, Erica Schagen (coördinerend begeleider Philadelphia), Marieke de Vries (beleidsmedewerker Bestaanszekerheid & Participatie gemeente Zeewolde)

Advertentie