Zeewolde

Noodopvang vanaf woensdag 8 april

Vanwege de coronacrisis zijn alle scholen tot en met de meivakantie gesloten. Kinderen volgen thuis hun lessen, vaak met hulp van hun ouders. Het is belangrijk dat ouders met een cruciaal beroep gewoon naar hun werk kunnen gaan. Daarom hebben alle schoolbesturen van het basisonderwijs in Zeewolde en een aantal kinderopvangorganisaties in nauwe samenwerking met gemeente Zeewolde besloten om, met ingang van 8 april 2020, noodopvang te organiseren op vier (kinderopvang)locaties in Zeewolde.

Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen tijdens school- en bso-tijden gebruik maken van een kinderopvanglocatie in de buurt. De aanvraag voor deze noodopvang loopt via de locatiedirecteur van de basisschool.

Ook kinderen waarbij de thuissituatie daar om vraagt, kunnen vanaf 8 april gebruik maken van de noodopvang. In dat geval kunnen ouders contact opnemen met school of de klantmanager Jeugd. De kinderopvang-organisaties zijn alléén open voor noodopvang zoals door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is bepaald.

Cruciaal beroep

Als in het gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert (zie: lijst met cruciale beroepsgroepen op www.rijksoverheid.nl), is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen thuis op te vangen. Als dat echt niet lukt, dan kan een beroep gedaan worden op de noodopvang. De noodopvang is zowel voor kinderen uit het reguliere basisonderwijs waarvan de ouders geen contract hebben met een kinderopvangorganisatie als voor kinderen waarvan de ouders al wel een contract hebben. Voorwaarde is dat de ouder(s) werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Ouders die in aanmerking komen voor noodopvang hoeven hier niet (extra) voor te betalen. Bestaande afspraken met kinderopvangorganisaties blijven ook van kracht. Kinderen hoeven dan niet te verhuizen naar een nieuwe kinderopvanglocatie.

Zoals gezegd loopt de aanmelding voor deze noodopvang via de locatiedirecteur van de basisschool.

De noodopvang is ook voor kinderen van 0-4 jaar waarvan de ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Zij kunnen zelf contact opnemen met één van de kinderopvangorganisaties (Kiekeboe, Partou, GO!Kinderopvang) die noodopvang verzorgen.

Thuissituatie

De noodopvang is ook voor kinderen voor wie het wenselijk is, vanwege hun thuissituatie, om (een aantal dagdelen per week) naar de noodopvang te gaan. De klantmanager Jeugd van Team Jeugd Zeewolde zal dit samen met de ouders en andere betrokkenen bespreken en bepalen of het kind gebruik kan maken van de noodopvang. De klantmanager Jeugd verzorgt dan de aanmelding bij de noodopvang.

Locaties noodopvang

Er zijn 4 locaties voor noodopvang. Op de locaties wordt noodopvang geboden van 07.00 uur tot 18.30 uur, van maandag tot en met vrijdag:

  • Partou, locatie De Verbeelding 21: voor kinderen van De Richtingwijzer, De Wetering of Omniumschool;
  • Partou, locatie Jade 43: voor kinderen van De Toermalijn, Het Mozaïek of ’t Kofschip;
  • Kiekeboe, locatie Gildenveld 70: voor kinderen van De Regenboog, ’t Wold of In de Lichtkring;
  • GO! Kinderopvang, locatie Gedempte Gracht 7: voor kinderen van de Panta Rhei of Kaleidoscoop.

Alle ouders met kinderen op een van de reguliere basisscholen zijn inmiddels met een brief geïnformeerd over de noodopvang.

De scholen, de kinderopvangorganisaties en de gemeente Zeewolde hopen er op deze manier met elkaar voor te zorgen dat ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen hun werk kunnen blijven doen en degenen die dat nodig hebben te kunnen ondersteunen.

Advertentie